Drienervige zegge

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Drienervige zegge (Carex trinervis)

Het meest opvallend aan de Drienervige zegge zijn de paars gespikkelde urntjes. Ook hebben de middelste vrouwelijke aartjes mannelijke bloemen in de top.
Wie een loep bij zich heeft kan de huidmondjes op het blad bekijken. Deze zien eruit als witte puntjes. Bij de Drienervige zegge bevinden deze zich alleen aan de onderzijde, bij de Zwarte zegge alleen aan de bovenzijde. De urntjes zijn duidelijk generfd en geelachtig groen tot grijsbruin van kleur. De kafjes zijn 3-4 mm lang en hebben een groene, drienervige kiel.
De Drienervige zegge heeft wortelstokken. Het onderste schutblad is langer dan de bloeiwijze. De stengel is stomp driekantig en tot aan de bloeiwijze glad.

De Drienervige zegge wordt tot 0,30 m, hooguit 0,40 cm hoog. Ze bloeit in de maanden juni en juli en is een plant van de kust.
Kenmerken van het geslacht Zegge  (Carex) waartoe Drienervige zegge behoort.

Een van de moeilijkste geslachten om te determineren. Er bestaan tal van bastaarden en tussenvormen. Ter onderscheiding gebruikt men de verschillen in groeiwijzen (zodevormend of met uitlopers), bebladering, de verdeling van mannelijke en vrouwelijke bloemen en vooral in de vorm en kleur van de kafschubben en van het urntje. In moerassen steken sommige soorten als dikke en hoge pollen uit, een soort eilandjes in de modder (belten of bulten).

De bloemen van de Carex-soorten zijn eenslachtig. De manneijke bloemen bestaan uit slechts 3 meeldraden, de vrouwelijke uit een kroesvormig omhulsel dat het vruchtbeginsel met de 2-3 stempels nauw omsluit en er mee tot een schijnvrucht uitgroeit (urntje). De vrucht is een dopvrucht.

SPECIFICATIES - drienervige_zegge
familieCypergrassenfamilie (Cyperaceeën)
info familieGrasachtige planten. Stengel zonder knopen, gevuld, vaak driekantig. De bladen wortelstandig, met een gesloten bladschede, zonder tongetje, vaak ontbreekt de bladschijf en is er alleen een bladschede. De bloemen staan in aren, pluimen, speren of hoofdjes en zijn 1- of 2-slachtig.
Bij de 1-slachtige bloemen zitten er aan een stengel vaak zowel mannelijke als vrouwelijke aartjes. Iedere bloem staat in de oksel van een schutblaadje, het kafblaadje of kafje.
Bij 2-slachtige bloemen ontbreekt het bloemdek of dit bestaat uit borstels. Deze bloemen hebben 3 meeldraden en een stamper met 1 stijl en 2 of 3 stempels.

Sleutel tot de geslachten

Cypergrassen

- bloemen 1-slachtig, plant meestal 1-huizig => Zegge (Carex)

- Kafjes duidelijk in 2 rijen
--> aren minstens 5-bloemig, geen borstels, bloeiwijze schermvormig =>Cypergrassen

--> aren 2- of 3 bloemig, onderste 2-4 kafjes zonder bloem, borstels kort, bloeiwijze hoofdjesachtig ==> Knopbies

- Kafjes spiraalvormig verdeeld

--> bloeiwijze bestaat uit 1 eindelingse aar, schutblad blad- of stengelachtig, korter dan de aar ==> Vlottende bies, Veenbies, Waterbies

Waterbies --> alle bladscheden zonder bladschijf, borstels met omlaag gerichte tandjes

- bloeiwijze bestaat uit meerdere aren

- Bloeiwijze met 2 tegenoverstaande bladachtige schutbladen

=> Heen, Bosbies

- Schutblad stengelachtig

--> schutblad stengelachtig, bloeiwijze eindelings, plant met normale stengelbladen ==> Snavelbies

- Geen stengelbladen, bloeiwijze schijnbaar zijdelings door rechtopstaande schutblad ==> Borstelbies, Kogelbies, Bies, Ribbelbies

==> Bies - plant met wortelstokken

Verschil Russenfamilie en Cypergrasfamilie

6 bloemdekbladen, in 2 kransen, 1 stijl met 3 stempels ==> Russenfamilie
Geen bloemdekbladen of alleen haren of schubben, 0 stijlen, 2 of 3 stempels
naam drienervige_zegge (Carex trinervis)
waar op natte, zoete tot brakke, matig voedselrijke, enigszins stuivende grond in duinvalleien, ook in stuifzandgebieden
bloei juni- juli
kleur -
blad 1.5-2(3) mm breed, gootvormig of samengevouwen, stijf, vaak met stekende top, grijsgroen tot blauwgroen
vrucht paars gespikkeld urntje, generfd, geelachtig groen tot grijsbruin