Citroengele honingklaver

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis)

De zwaarden zijn langer dan de kiel, bij de Goudgele honingklaver even lang. Ook is de vrucht van de Goudgele honingklaver anders:n. spits, netnervig, aangedrukt behaard, en zwart wordend. Ook de vindplaats kan een aanwijzing vormen, evenals de bloemenrijkdom (rijker bij de Goudgele), de grootte (Goudgele forser) en de kleur.
Kenmerken van het geslacht Honingklaver  (Melilotus) waartoe Citroengele honingklaver behoort.

plant niet rankend, blad drietallig, alle even groot, vrij kleine bloemen. Bloemen in dunne, langgerekte trossen. Geurt naar honing. Korte, dikke vruchtjes

SPECIFICATIES - citroengele_honingklaver
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
naam citroengele_honingklaver (Melilotus officinalis)
waar ruigten op zand of klei
bloei juli - oktober
kleur citroengeel
blad drietallig, getand
vrucht 3-5 mm lange vrucht, stomp en stekelpuntig, dwars gerimpeld, kaal, 1-zadig, bruin wordend