Bijvoet

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Bijvoet (Artemisia vulgaris)

De Bijvoet kan uitgroeien tot een struikachtige, manshoge plant. Opvallend zijn vooral de veerdelige bladen die aan de onderzijde zilverwit bestoven zijn. De bovenzijde is groen.
Bijvoet behoort tot de Composietenfamilie. De bloeiwijze bestaat uit hoofdjes van gelige, later roodbruine buisbloempjes. Aan de rand in het hoofdje staan gereduceerde vrouwelijke bloempjes met stempellobben. De stempellobben steken boven het omwindsel uit. De hoofdjes staan in een soort pluim.
De stengels, die elk jaar uit de ondergrondse, verhoute wortelstokken te voorschijn komen zijn rood tot paarsrood van kleur en gegroefd.

Bijvoet groeit uitbundig op braakliggende terreinen waar het jaar daarvoor nog Melganzenvoet groeide.

De Bijvoet is een echte hooikoortsplant.
De bladeren van deze plant werd door de Romeinen in de sandalen gelegd, om voetproblemen tijdens lange marsen te voorkomen.
Het blad zou ook helpen om muggen te verdrijven.
Kenmerken van het geslacht Alsem  (Artemisia) waartoe Bijvoet behoort.

Gele bloempjes zonder lintbloemen. Bloemkorfjes langwerpig-rond. Omwindselblaadjes zonder zwartachtige topjes aan de punt.

SPECIFICATIES - bijvoet
familieComposietenfamilie (Compositae of Asteraceae:)
info familieDe Composietenfamilie is op de Orchideeënfamilie na de grootste plantenfamilie. Meer dan een tiende deel van onze inlandse soorten behoren tot deze groep. Kenmerkend voor deze familie is de samenstelling van de bloem: elke ′bloem′ bestaat uit een aantal kleine bloempjes. Die kleine bloempjes hebben niet ieder een eigen kelk, maar ze worden bijeengehouden door een korfje of omwindsel van blaadjes. Zie voor meer informatie over deze familie Infoteksten/gele composieten elders op deze site.
naam bijvoet (Artemisia vulgaris)
waar op vochtige tot droge, omgewerkte grond
bloei juli - september
kleur geel - roodbruin
blad middelste en bovenste bladen min of meer gelijk aan onderste, ingesneden getand tot veerdelig
vrucht zaad