Besanjelier

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Besanjelier (Silene_baccifera)

De Besanjelier is een rankende plant. De stengels zijn sterk vertakt.
Het blad is eirond tot langwerpig en spits. De bladrand is ongetand en het blad is kort behaard.
De bloemen staan in losse bijschermen. De 5 kroonbladen zijn diep ingesneden en krommen naar buiten. De kelk is klokvormig en heeft 5 tanden. De bloemkleur is geelgroen tot groenachtig wit. De vrucht is een zwarte bes.
De Besanjelier is een zeldzame soort.
Kenmerken van het geslacht Silene  (Silene) waartoe Besanjelier behoort.

De naam is afkomstig uit de Griekse mythologie: naar de vaste metgezel en opvoeder van Dionysus, Seilenos of Silen. Dit was een satyr, een levenslustig boswezen, met een bokkenstaart en soms ook bokkenoren en -poten. De satyrs houden van alle goede dingen van het leven, en met name van de wijn. Ze zijn derhalve nogal dikbuikig. En daarin lijken de planten van het geslacht Silene op de satyrs.

SPECIFICATIES - besanjelier
familieAnjerfamilie (Caryophyllaceae)
info familieKenmerken van planten van deze familie zijn een duidelijk gelede stengel en kruiswijs staande enkelvoudige bladeren. De bloemen staan in tweearmige (gevorkte) bijschermen, waarvan de onderdelen vaak éénarmig worden. De kelk is vergroeidbladig, vijftandig, de kroon is eveneens vijfbladig, er zijn tien meeldraden (soms vijf). De stamper bestaat twee tot vijf vruchtbladen. Er zijn evenveel stijlen als vruchtbladen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, éénhokkig, met centrale zaaddrager.
naam besanjelier (Silene_baccifera)
waar op vochtige, voedselrijke plaatsen tussen struiken en in heggen in het rivierengebied
bloei juli - augustus
kleur groenachtig wit
blad eirond of langwerpig, spits, kort behaard, ongetand
vrucht bolvormige bes, zwart