Bernagie

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Bernagie (Borago_officinalis)

Bernagie, ook wel komkommerkruid genoemd, is een vrij forse plant met grote blauwe, soms witte of roze, bloemen. De bloemblaadjes (kroonblaadjes) staan als een vijfpuntige ster uit. De meeldraden zijn paarszwart en hebben lange, tegen elkaar gedrukte helmknoppen die als een soort snavel uitsteken. Ook zijn er kroonschubben, deze zijn groot en wit. Bijen en hommels kunnen de honing bereiken door twee meeldraden van elkaar te verwijderen, het stuifmeel uit de opengesprongen helmknoppen valt dan op hun lichaam. Dat is best nog een klus, want de bloemen hangen voorover.
De bloemen staan in een schicht (de zijtakken ontspringen afwisselend links en rechts aan de onderstaande zijtak- er ontstaat zo een soort sliert, de stengel wordt topzwaar en hangt over naar de kant waar de zijtakken ontspruiten)
Jonge blaadjes zijn eetbaar, ze smaken naar komkommer.
Kenmerken van het geslacht Bernagie  (Borago) waartoe Bernagie behoort.

Hoewel de familie van de Ruwbladigen haar naam ontleent aan de leden van dit geslacht, lijkt het geslacht Bernagie zelf eigenlijk niet op de andere leden van deze familie. De bloemen doen denken aan leden van de Nachtschade-familie, maar ze hebben een vierdelig vruchtbeginsel (2-delig bij Nachtschade) en zijn ruw behaard.

SPECIFICATIES - bernagie
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam bernagie (Borago_officinalis)
waar verwilderd of ingezaaid op akkers, ruigten, puinhopen en langs de weg, gekweekt als tuinkruid
bloei juni - herfst
kleur blauw, soms wit of roze
blad verspreid of tegenoverstaand, enkelvoudig tot geveerd of handvormig gelobd, zonder steunblaadjes
vrucht vierdelige splitvrucht met harde nootjes