Armbloemige waterbies

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora)

De aartjes van de Armbloemige waterbies hebben slechts 3-7 bloemen (vergelijk de andere waterbiezen met meer dan 10 bloemen). Kenmerkend is dat de stijl aan de voet niet is ingesnoerd. Er zijn 3 stempels.
Het nootje is in doorsnede stomp 3-kantig en heeft een stekelpuntje. De kleur is geelbruin.

De Armbloemige waterbies komt voor op natte, zoete of brakke, kalkrijke grond in laag grasland in duinvalleien, ook aan de hoge rand van schorren en kwelders en bloeit van mei tot juli.
Kenmerken van het geslacht Waterbies  (Eleocharis) waartoe Armbloemige waterbies behoort.

De grasachtige planten uit het geslacht Eleocharis (voorheen Scirpus) hebben tweeslachtige bloemen. De bloemen hebben geen bloemdek of het bloemdek bestaat uit borstels. De kafblaadjes van de aartjes staan in spiralen, niet in 2 rijen.
De aartjes hebben veel bloemen. De onderste kafblaadjes zijn groter dan of even groot als de overige kafblaadjes. Slechts 1 of 2 van de kafjes hebben geen bloemen.
Meestal zijn er 6 bloemborstels, deze zijn kort, ruw en steken niet boven de kafblaadjes uit. De bloemborstels kunnen echter ook geheel ontbreken.

SPECIFICATIES - armbloemige_waterbies
familieCypergrassenfamilie (Cyperaceeën)
info familieGrasachtige planten. Stengel zonder knopen, gevuld, vaak driekantig. De bladen wortelstandig, met een gesloten bladschede, zonder tongetje, vaak ontbreekt de bladschijf en is er alleen een bladschede. De bloemen staan in aren, pluimen, speren of hoofdjes en zijn 1- of 2-slachtig.
Bij de 1-slachtige bloemen zitten er aan een stengel vaak zowel mannelijke als vrouwelijke aartjes. Iedere bloem staat in de oksel van een schutblaadje, het kafblaadje of kafje.
Bij 2-slachtige bloemen ontbreekt het bloemdek of dit bestaat uit borstels. Deze bloemen hebben 3 meeldraden en een stamper met 1 stijl en 2 of 3 stempels.

Sleutel tot de geslachten

Cypergrassen

- bloemen 1-slachtig, plant meestal 1-huizig => Zegge (Carex)

- Kafjes duidelijk in 2 rijen
--> aren minstens 5-bloemig, geen borstels, bloeiwijze schermvormig =>Cypergrassen

--> aren 2- of 3 bloemig, onderste 2-4 kafjes zonder bloem, borstels kort, bloeiwijze hoofdjesachtig ==> Knopbies

- Kafjes spiraalvormig verdeeld

--> bloeiwijze bestaat uit 1 eindelingse aar, schutblad blad- of stengelachtig, korter dan de aar ==> Vlottende bies, Veenbies, Waterbies

Waterbies --> alle bladscheden zonder bladschijf, borstels met omlaag gerichte tandjes

- bloeiwijze bestaat uit meerdere aren

- Bloeiwijze met 2 tegenoverstaande bladachtige schutbladen

=> Heen, Bosbies

- Schutblad stengelachtig

--> schutblad stengelachtig, bloeiwijze eindelings, plant met normale stengelbladen ==> Snavelbies

- Geen stengelbladen, bloeiwijze schijnbaar zijdelings door rechtopstaande schutblad ==> Borstelbies, Kogelbies, Bies, Ribbelbies

==> Bies - plant met wortelstokken

Verschil Russenfamilie en Cypergrasfamilie

6 bloemdekbladen, in 2 kransen, 1 stijl met 3 stempels ==> Russenfamilie
Geen bloemdekbladen of alleen haren of schubben, 0 stijlen, 2 of 3 stempels
naam armbloemige_waterbies (Eleocharis%20quinqueflora)
waar op natte, zoete of brakke, kalkrijke grond in laag grasland in duinvalleien, ook aan de hoge rand van schorren en kwelders
bloei mei-juli
kleur aren 3-7 bloemig, stijl niet ingesnoerd
blad blabla
vrucht nootje in doorsnede stomp 3-kantig