Torenvalk

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Torenvalk (Falco tinnunculus)

De torenvalk heeft een roodbruine rug met donkere tekening. Het mannetje heeft een grijze kop en grijze staart. De staart van beide geslachten heeft een zwarte eindband, daarbij heeft de staart van het vrouwtje ook nog donkere dwarsbanden.
In de vlucht herken je torenvalk aan de korte, spitse vleugels en lange, rechte staart. Kenmerkend is de biddende houding tijdens het jagen - de vogel blijft stil op één plek in de lucht hangen, speurend naar prooi, om vervolgens in een snelle stootduik toe te slaan. Dit bidden krijgt hij voor elkaar door de staart uit te spreiden en met de vleugels te klapwieken.

Het nest wordt vaak gebouwd op oude nesten van bijvoorbeeld duiven of andere roofvogels. In de steden broedt de torenvalk vaak op richels van gebouwen.
Kenmerken van het geslacht Valken  (Falconidae) waartoe Torenvalk behoort.

Kleine roofvogels die in hun vlucht te herkennen zijn aan de lange, spitse vleugels en de niet gespreide staart. De poten zijn voor een gedeelte bedekt met loshangende veren. Het onderste deel van de poot en de tenen zijn niet met veren bedekt.

SPECIFICATIES - torenvalk
familieValkachtigen (Falconiformes)
info familie-
naam torenvalk (Falco tinnunculus)
waar agrarische gebied, naald- en loofbossen, heide en veld
wanneer hele jaar door, doortrekker
meest opvallende kenmerken rug roodbruin, mannetje met donkere vlekken, vrouwtje met donkere dwarsbanden
verenkleed staart met donkere eindband, bij mannetje grijs,
snavel, poten, staart slagpennen donkerbruin, kop mannetje grijs