Sperwer

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Sperwer (Accipiter nisus)

De sperwer is een schuwe roofvogel, die tegenwoordig steeds vaker in de stad wordt waargenomen. De vogel is te herkennen aan de witte borst met zwarte horizontale strepen en de grote gele iris. Het mannetje is kleiner dan het vrouwtje, daardoor verschilt ook hun menu. Het mannetje eet hoofdzakelijk kleine zangvogels, het vrouwtje grotere vogels zoals duiven.
Kenmerken van het geslacht Havikachtigen  (Accipitridae) waartoe Sperwer behoort.

Dagroofvogels, tot deze familie behoren o.a arenden, buizers, gieren, wouwen, sperwers, haviken en kiekendieven. Deze roofvogels jagen op allerlei dieren. De poten hebben 3 naar voren gerichte tenen en 1 achterwaarts gerichte teen. De klauwen zijn lang. Ook hebben ze zeer scherpe ogen.

SPECIFICATIES - sperwer
familieHavikachtigen (Accipitriformes)
info familieTot deze orde behoren 4 families
naam sperwer (Accipiter nisus)
waar bos, hoogveen, park en tuin, stedelijk gebied
wanneer jaarvogel, vrij schaarse broedvogel, doortrekker, veel in de winterbos, h
meest opvallende kenmerken grote gele ogen, gestreept verenkleed, in de vlucht korte, brede vleugels en lange staart
verenkleed haakvormige snavel, klauwen
snavel, poten, staart vrouwtje donkergrijs, met witte bordt en zwarte horizontale strepen, duidelijke wenkbrauwstreep en gele iris. Mannetje blauwgrijs, met roestrode borst en zwarte horizontale strepen, geen duidelijke wenkbrauwstreep, juveniel met bruin verenkleed, witte bor