Rotszwaluw

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)

De Rotszwaluw is wat forser dan de Oeverzwaluw. De vlucht is ook rustiger dan die van de Oeverzwaluw. De Rotszwaluw vliegt vaak langs steile rotswanden. Meestal in kleine groepjes. Jaagt op vliegende ongewervelde.
Kenmerken van het geslacht Zwaluwen  (Hirundinidae) waartoe Rotszwaluw behoort.

Het verenkleed van zwaluwen is aan de bovenzijde vaak donkerblauw of groenig van kleur. De staart is meestal gevorkt, soms met verlengde buitenste staartpennen. De korte snavel heeft een brede mondopening. Zwaluwen zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten. De zang van deze vogels is een voortdurend kwetteren dat ook in de vlucht gehoord kan worden. De lichaamslengte bedraagt 12 tot 23 cm.
Sommige zwaluwsoorten bouwen hun nesten in bestaande boomholtes, rotswanden of gebouwen. Andere soorten graven in nestgangen in rivieroevers of zandafgravingen en weer andere metselen kommetjes van modder tegen klippen of gebouwen. Sommige soorten brengen 2 of 3 broedsels per jaar groot. Legsels tellen over het algemeen 1 tot 8 eieren.

SPECIFICATIES - rotszwaluw
familieZangvogels (Passeriformes)
info familieTot deze groep behoren meer dan 5000 soorten. Kenmerkend zijn de tenen, waarvan er drie naar voren en één naar achteren wijst. Door de plaatsing van de tenen op deze wijze kunnen de vogels neerstrijken op verticale oppervlakken. Door een speciale pees die van onder de teen naar de tibiotarsus (bot in de poot) loopt. Bij het buigen van de poot wordt deze pees aangetrokken, zodat de voet omkrult en bewegingloos wordt. Zo kunnen de vogels zelfs op dunne takken of bijvoorbeeld telefoondraden slapen zonder om te vallen. Een tweede kenmerk is het met bijzondere spieren uitgerust zangorgaan, waardoor deze vogels over een enorme variëteit aan klanken kan beschikken.
naam rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
waar gebergte, vaak bij steile wanden
wanneer standvogel, zomergast
meest opvallende kenmerken staart vierkantig, met witte vlekken
verenkleed staart vierkantig, met witte vlekjes
snavel, poten, staart bovendelen donkerbruin, onderdelen lichter, grijsbruin, borst en voorste deel buik nog lichter, ondervleugels bijna zwart