Paarse strandloper

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Paarse strandloper (Calidris maritima)

Kenmerkend voor de Paarse strandloper zijn de gele poten en het donkere, in de winter paarsbruine verenkleed. De Paarse strandloper foerageert uitsluitend op basaltblokken langs dijken, pieren en strekdammen, nooit op het strand. Let ook op de gele snavelbasis. In de vlucht is de vogel donker, met opvallend witte vleugelstrepen en witte staartzijden. Vaak in gezelschap van Steenlopers.
De gelijkende Bonte strandloper heeft een kort tot middellange, aan de punt iets omlaag gebogen snavel. De poten zijn zwart en de witte stuit ontbreekt. In prachtkleed vallen vooral de zwarte buikvlek op en de overwegend oranje- of roodbruine bovenzijde. In vlucht net smalle, witte vleugelstrepen, staart en stuit met donkere streep, geflankeerd door wit. De Bonte strandloper is vrij klein.
Kenmerken van het geslacht Strandlopers  (Scolopacidae) waartoe Paarse strandloper behoort.

Strandlopers hebben een lange, dunne snavel. Het verenkleed is onopvallend bruin met kleine donkere vlekken.
Strandlopers lopen vaak nogal fanatiek aan één stuk door heen en weer, plevieren lopen, stoppen eventjes en lopen dan weer door.

SPECIFICATIES - paarse_strandloper
familiePleviervogels (Charadriiformes)
info familieEen orde van middelgrote watervogels.
Tot deze orde behoren o.a strandlopers, kluten, plevieren, alken en meeuwen.
naam paarse_strandloper (Calidris maritima)
waar broedt op rotsige kusten en toendra - anders op rotsige kusten, pieren en havenhoofden
wanneer doortrekker en wintergast
meest opvallende kenmerken kop, borst en bovendelen grijsbruin, met paarse gloed, en lichte en donkere vlekken, k oogring, keel en buik grijswit met veel bruine vlekjes
verenkleed snavel donker met lichte (gele) basis, poten geel (' zomers grijsgroen), vleugels met witte vleugelstreep, staartzijden wit
snavel, poten, staart juveniel lijkt in nazomer op adult in zomerkleed