Huiszwaluw

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Een vertederende zwaluw met de prachtig blauw gekleurde schouders en de wit bevederde pootjes. De huiszwaluw bouwt een komvormig nest tegen rotswanden of gewoon tegen betonnen of bakstenen muren van gebouwen. Het nest wordt gebouwd met klei en zand. Het voedsel bestaat uit muggen en andere vliegende insecten, vandaar dat je de huiszwaluw aantreft in waterrijke gebieden.
Kenmerken van het geslacht Zwaluwen  (Hirundinidae) waartoe Huiszwaluw behoort.

Het verenkleed van zwaluwen is aan de bovenzijde vaak donkerblauw of groenig van kleur. De staart is meestal gevorkt, soms met verlengde buitenste staartpennen. De korte snavel heeft een brede mondopening. Zwaluwen zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten. De zang van deze vogels is een voortdurend kwetteren dat ook in de vlucht gehoord kan worden. De lichaamslengte bedraagt 12 tot 23 cm.
Sommige zwaluwsoorten bouwen hun nesten in bestaande boomholtes, rotswanden of gebouwen. Andere soorten graven in nestgangen in rivieroevers of zandafgravingen en weer andere metselen kommetjes van modder tegen klippen of gebouwen. Sommige soorten brengen 2 of 3 broedsels per jaar groot. Legsels tellen over het algemeen 1 tot 8 eieren.

SPECIFICATIES - huiszwaluw
familieZangvogels (Passeriformes)
info familieTot deze groep behoren meer dan 5000 soorten. Kenmerkend zijn de tenen, waarvan er drie naar voren en één naar achteren wijst. Door de plaatsing van de tenen op deze wijze kunnen de vogels neerstrijken op verticale oppervlakken. Door een speciale pees die van onder de teen naar de tibiotarsus (bot in de poot) loopt. Bij het buigen van de poot wordt deze pees aangetrokken, zodat de voet omkrult en bewegingloos wordt. Zo kunnen de vogels zelfs op dunne takken of bijvoorbeeld telefoondraden slapen zonder om te vallen. Een tweede kenmerk is het met bijzondere spieren uitgerust zangorgaan, waardoor deze vogels over een enorme variëteit aan klanken kan beschikken.
naam huiszwaluw (Delichon urbicum)
waar waterrijke gebieden nabij kliffen, berghellingen of gebouwen
wanneer zomervogel, zeer talrijke broedvogel, doortrekker
meest opvallende kenmerken zwart-witte zwaluw met opvallend witte stuit, vlucht meer fladderend dan boerenzwaluw
verenkleed snavel zeer dun en fijn, poten kort en wit bevederd
snavel, poten, staart bovenzijde zwart met opvallend witte stuit, onderzijde geheel wit, schouderveren blauwglanzend