Eider

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Eider (Somateria mollisima)

De Eider is een eendensoort die is te herkennen aan de robuuste, driehoekige snavel. Aan het einde van de snavel zit een hoornige tand. De snavel is uitermate geschikt voor het openbreken van schelpdieren.
Het mannetje heeft in prachtkleed een fraai zwart-wit verenkleed, een olijfgroene halsvlek en een roze borst. Het verenkleed van het vrouwtje is bruin.

De eiders broeden van begin april tot begin juni. De nesten bestaan uit een holletje in de grond.
/
De eider komt vrijwel alleen in zout water voor en is dan ook uitsluitend te vinden langs de kust. In Nederland hoofdzakelijk in het Waddengebied, waar ze ook broeden in de duinen.

Het voedsel van de eider bestaat uit schelpdieren, krabben en kreeftachtigen.

Het merendeel van de eiders trekt van de noordelijke kustgebieden naar het zuiden, tot aan zuidelijk Frankrijk. Een deel overwintert op de broedlocatie.

Bron: Vogelbescherming Nederland
Kenmerken van het geslacht Somateria  (Somateria) waartoe Eider behoort.

Tot dit geslacht behoren de Brileider, Eidereend, Koningseider en Stellers eider

SPECIFICATIES - eider
familieEendvogels (Anseriformes)
info familieMiddelgrote tot grote watervogels met vaak een plomp uiterlijk en lange hals. De snavel is bij veel soorten afgeplat. De poten hebben zwemvliezen, behalve bij de hoenderkoeten.
naam eider (Somateria mollisima)
waar in zout water, uitsluitend langs de kust, in Nederland in het Waddengebied
wanneer trek- en standvogel
meest opvallende kenmerken opmerkelijk hoekige snavel met hoornige tand aan het uiteinde, mannetje wit-zwart kleed met olijfgroene vlek in de hals en roze borst, vrouwtje bruin
verenkleed robuuste, driehoekige snavel met hoornige punt
snavel, poten, staart mannetje wit-zwart kleed met olijfgroene vlek in de hals en roze borst, vrouwtje bruin