Blauwborst

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Blauwborst (Luscinia svecica)

Een geliefde vogel vanwege de mooie, blauwe borst. De blauwborst leeft en broedt voor een deel op de grond waar hij ook zijn voedsel zoekt. Het voesel bestaat uit insecten, slakken, spinnen en wormen, en in de herfst ook uit bessen. Tijdens de balts vliegt het mannetje op uit het riet met een melodieuze zang om elders met gespreide staart en vleugels neer te strijken.
De Blauwborst vind je in natte gebieden met open delen en een rijk struweel - zijn favoriete gebied is de plek waar rietmoerassen overgaan in moerasbos.
Kenmerken van het geslacht Vliegenvangers  (Muscicapidae) waartoe Blauwborst behoort.

Het verenkleed van leden van deze familie is zeer verschillend, van bruinachtig tot felgekleurd. Het mannetje is meestal iets groter dan het vrouwtje. De snavelbasis is bezet borsteltjes. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vliegende insecten.

SPECIFICATIES - blauwborst
familieZangvogels (Passeriformes)
info familieTot deze groep behoren meer dan 5000 soorten. Kenmerkend zijn de tenen, waarvan er drie naar voren en één naar achteren wijst. Door de plaatsing van de tenen op deze wijze kunnen de vogels neerstrijken op verticale oppervlakken. Door een speciale pees die van onder de teen naar de tibiotarsus (bot in de poot) loopt. Bij het buigen van de poot wordt deze pees aangetrokken, zodat de voet omkrult en bewegingloos wordt. Zo kunnen de vogels zelfs op dunne takken of bijvoorbeeld telefoondraden slapen zonder om te vallen. Een tweede kenmerk is het met bijzondere spieren uitgerust zangorgaan, waardoor deze vogels over een enorme variëteit aan klanken kan beschikken.
naam blauwborst (Luscinia svecica)
waar beken, meren, duinen, hoogveen, moeras, oevers, plassen, rivieren
wanneer zomergast, doortrekker
meest opvallende kenmerken 13-14 cm, witte wenkbrauwstreep, roestbruine staartbasis, blauwe borst met witte vlek
verenkleed Staartbasis roestbruin, lichte wenkbrauwstreep, snavel dun en spits, donkere, gewone zangvogelpoten
snavel, poten, staart Het mannetje heeft een blauwe kin en borst met in het midden een witte vlek. Aan de onderkant van de blauwe borst zit een zwarte band met daaronder een roestbruine vlek. Het vrouwtje mist de blauwe borst.