Zilveren ridderzwam

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Zilveren ridderzwam (Tricholoma argyraceum)

De naam van deze ridder is nogal verwarrend, omdat er ook een zilvergrijze ridderzwam bestaat. Beide ridders worden tegenwoordig als variëteit van 1 soort beschouwd, nl. Tricholoma argyraceum, var. scalpturatum en var. argyraceum, maar niet in alle literatuur is dat zo.

Zoals bij alle ridderzwammen vormen de lamellen bij de aanhechting een gootje. De lamellen zijn wit, bij beschadiging of ouder worden kunnen gele vlekken ontstaan. Kenmerkend voor deze ridderzwam zijn de donkere schubjes op de hoed.

De hoed is eerst halfbolvormig en spreidt later onregelmatig uit. De kleur varieert van donkergrijs tot bruingrijs. Zoals gezegd is de hoed bedekt met donkere, fijne schubjes. De randzone van de hoed is bleek. De steel is stevig, de kleur ervan is wit met een grijsbruine tint. Het vlees is wit. De geur melig.

Je vindt deze ridderzwam bij eiken, beuken, populieren en naaldbomen in lanen en bossen.



Waar de Zilveren en de Zilvergrijze wel worden onderscheiden:
Bron: Funga Nordica
Zivergrijze ridderzwam
Hoed overwegend gewelfd tot gespreid of met kleine umbo met duidelijke schubjes. Aanvankelijk viltig, bleek- tot donkergrijsbruin of bijna zwart, met blekere, soms iets wollige rand.
Sporen elliptisch, Qav < 1.55, 4-6(-6.5)x(2.5)3-4(4-5) mu.
Steel wit tot bleekgrijs, glad of zwak wit gestippeld aan de top, soms met vage witte, soms grijze webachtige ringzone.
Hoofdzakelijk onder beuk, eik, linde, hazelaar, berk en haagbeuk in loofbossen.

Zilveren ridderzwam
Met sterk ontwikkeld velum, dat bij jonge vruchtlichamen vaak een witte tot donkergrijze, webachtige zone op de steel en langs de hoedrand vormt.
Hoed overwegend conisch tot gewelfd en met duidelijke umbo, bij het ouder worden met vooral in het centrum duidelijke schubjes - wit tot crème of vaker bleek- tot donkergrijsbruin, bleker naar de rand toe
Sporen langwerpig tot subcilindrisch, Qav > 1.6, (3.5-)4-6(-7)x2-3.5 mu
Steel wit tot bleek grijsbruin, glad.
Onder berk, linde, populier en spar op enigszins verstoorde grond zoals bermen, in parken en tuinen.
Kenmerken van het geslacht Ridderzwam  (Tricholoma) waartoe Zilveren ridderzwam behoort.

Hoed droog of kleverig, kaal of geschubd.
Lamellen bochtig aangehecht, het voor ridderzwammen zo kenmerkende ′gootje′
Steel zonder ring, zelden met.
Sporee wit.

SPECIFICATIES - zilveren_ridderzwam
familieTricholomataceae (Tricholomataceae)
info familieDeze familie kent 127 geslachten
naam zilveren_ridderzwam (Tricholoma argyraceum)
waar bij loof- en naaldbomen in lanen en bossen
sporeekleur wit
hoed donkergrijs tot bruingrijs met fijne schubjes, bleke randzone
steel 4-8 cm x 6-12 mm, wit met een grijsbruine tint
plaatjes wit, geelvlekkend