Piekhaarzwammetje

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Piekhaarzwammetje (Crinipellis scabella)

Het Piekhaarzwammetje is een klein paddestoeltje dat voorkomt op bladscheden van dode en levende grassen in schrale duingraslanden en ook in de zeereep op Helm en Duinzwenkgras. Het is een zeer algemeen voorkomende soort.

Het oppervlak van de hoed is dicht bedekt met stijve, min of meer radiaal lopende, oranje tot roodbruine haren, onder de haren is de hoed wittig. Bij oudere exemplaren is de hoed vaak bedekt met groene algen.
De lamellen zijn aangehecht tot vrij, staan vrij ver uiteen en zijn wit.
De steel is draadvormig, bleek crème en eveneens bedekt met oranjebruine haren.

Sporen (6.5-)7.5-9.5 (-10.5) x (4-)4.5-6(-8) mu, breed ellipsvormig tot langwerpig.

De radiale lopende haren en de groene algen onderscheiden het Piekhaarzwammetje van andere soorten uit het geslacht van de Taailingen.
Kenmerken van het geslacht Crinipellis  (Crinipellis) waartoe Piekhaarzwammetje behoort.

In onze streken komt slechts 1 soort voor uit dit geslacht. Het piekhaarzwammetje.

SPECIFICATIES - piekhaarzwammetje
familieTricholomataceae (Tricholomataceae)
info familieDeze familie kent 127 geslachten
naam piekhaarzwammetje (Crinipellis scabella)
waar in helmduinen, langs de zeereep droog grasland en wegbermen op kalkhoudende grond, zeer algemeen in de duinen
sporeekleur wit
hoed 0,5-1 cm, met roestbruine schubjes op wittige ondergrond, hoedrand vaak gerimpeld, oppervlak droog
steel roestbruin -> bruinzwart, fijn viltig
plaatjes wit, vrij ver uiteenstaand, smal aangehecht