Hersenkronkelmorielje

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Hersenkronkelmorielje (Morchella vulgaris)

Vielen tot voor kort de ′gewone′ morieljes nog alle onder de noemer M. esculenta, onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er in Nederland zeker 4 soorten binnen deze groep kunnen worden onderscheiden. Naast de Gewone morielje (M. esculenta) kennen we dan nu ook de Hersenkronkelmorielje (M. vulgaris), de Duinmorielje (M. dunensis) en de Morchella americana (nog naamloos in het Nederlands). De verschillen zijn helaas minimaal en de toch al grillige, variabele vormen van de ouderwetse M. esculenta′s bieden weinig houvast.

Kenmerkend voor de Hersenkronkelmorielje is de oorspronkelijk licht- tot donkergrijze of grijsbruine kleur. De Gewone morielje heeft nooit een grijze tint. Oudere Hersenkronkels kunnen geel zijn door de sporen.
De steel van de Hersenkronkelmorielje heeft vaak een oranje gloed en is op beschadigde plekken oranje tot rood gekleurd, hoewel deze verkleuring weldra vervaagt. Ook is de voet van de steel meer verdikt dan die van de Gewone en tevens duidelijk gevoord tegenover gegroefd bij de Gewone.
De hoed is met een bochtje aangehecht, de hoed van de Gewone morielje is recht aangehecht.
Op de grillig gevormde ribben zitten vaak oranje korstjes, deze kunnen gemakkelijk afgeveegd worden. Bij de Gewone morielje komen dergelijke korstjes slechts incidenteel voor. De holtes van de Gewone morielje zijn gelijkmatiger van vorm en vormen duidelijke hokjes.

De Hersenkronkelmorielje lijkt de meest voorkomende soort in de duinen te zijn en is vooral te vinden in duinbosjes met Es en Veldiep op kalkrijk zand.

En toen was er plots ook nog de Duinmorielje, eigenlijk een soort van warmere streken. De Duinmorielje lijkt sprekend op de Hersenkronkelmorielje, maar komt vooral in de grijze duinen voor. De hoed is bolrond, nooit kegelvormig of eivormig. De ribben zijn onregelmatig en lopen in elkaar over, de alveolen (holtes) zijn niet volledig gesloten. De kleur is aanvankelijk grijs, later meer oker, de ribben zijn bleker dan bij de Hersenkronkelmorielje en missen de afveegbare, oranje korstjes. De hoedrand is sterk naar binnen gebogen, zodat bij de aanhechting aan de steel een gootje ontstaat. De steel is aan de voet verbreed, wit en fijnkorrelig. De geur is sterk aromatisch.
Maar het meest opvallende aan deze morielje is de afwezigheid van een bijpassende boom. Soms wordt de Duinmorielje gevonden bij kruipwilg.
Kenmerken van het geslacht Morieljes  (Morchella) waartoe Hersenkronkelmorielje behoort.

Morieljes zijn, evenals de Verpa-soorten, eetbaar. Verwarring kan ontstaan met bepaalde uiterst giftige Gyromitra-soorten. De bekendste van deze dubbbelgangers is Gyromitra esculenta - de Voorjaarskluifzwam.

Morieljes zijn echte voorjaarspaddestoelen. De zwammen lijken heel vaag op stinkzwammen (Phallus spp.) en dan vooral op stinkzwammen waarvan het gleba (de sporenlaag) verdwenen is. De stinkzwammen zijn echter basidiomyceten en geen zakjeszwammen.
De hoed van de morielje bestaat eigenlijk uit met elkaar vergroeide bekertjes. In de bekers (de holtes) bevinden zich de sporen. De hoed zit vast of halfvast aan de steel. Bij Verpa-soorten balanceert de hoed bovenop de steel (slechts 1 bevestigingspunt).

SPECIFICATIES - hersenkronkelmorielje
familieMorieljes (Morchellaceae)
info familieTot deze familie behoren o.a. de Kegelmorielje, Gewone morielje, Kapjesmorielje, het Vingerhoedje en de Grote aderbekerzwam. Mooie voorjaarspaddestoelen met fantasierijke vormen. Veel van deze soorten zijn te vinden in de duinen (als je heel goed kunt zoeken).
naam hersenkronkelmorielje (Morchella vulgaris)
waar op kalkrijke bodem - bij es, iep, meidoorn, esdoorn, lijsterbes
sporeekleur variërend van licht- tot donkergrijs, grijsbruinm geel. Jong nooit geel.
hoed grillig gevormde holtes die in elkaar over lijken te lopen. Op de randen van de ribben vaak alveolen
steel vuilwit tot geelwit, geel, soms met oranje gloed
plaatjes -