Duinwasplaat

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Duinwasplaat (Hygrocybe conicoides)

De Duinwasplaat (H. conicoides) lijkt erg op de Zwartwordende wasplaat (H. conica). Kenmerkend verschil is de rode kleur van de lamellen bij de aanhechting aan de hoed bij de Duinwasplaat. Ook verkleurt de Duinwasplaat slechts zwak en langzaam zwart.

De hoed is meestal conisch en oranje, geel of rood gekleurd. Zowel de hoed als de steel kunnen droog of vettig aanvoelen, afhankelijk van het weertype. De steel is gelig gekleurd en in lengterichting vezelig.

De sporee is wit. De sporen zijn langwerpig en slank, inamyloid en hyalien. Maten 10-13 x 5-6.9 mu. Onder de microscoop vallen de lange (tot 40 mu) basidia op.
Verschil met de Zwartwordende zit vooral in de mate en het tempo van zwart worden. Waar bij de Zwartwordende zowel de hoed als de steel snel zwart kleuren bij kneuzing of ouder worden, kleurt bij de Duinwasplaat alleen de steel langzaam zwart, de hoed verkleurt heel langzaam en dan meestal slechts deels of helemaal niet. Behalve de mindere mate van zwartverkleuring zijn ook de lamellen verschillend. Die van de Duinwasplaat zijn bij de aanhechting aan de hoed rood, de rest van de lamel is wittig-gelig tot chromaatgeel, ten slotte is de lamel geheel rood als de hoed maar met een lichtere oranjeroze. De lamellen verkleuren zwak zwart bij kneuzing. De lamellen van de Zwartwordende wasplaat zijn wit, grijs of geel tot oranjegeel.

Onder de microscoop
sporen 9.5-15(-20)x4-7 mu, cilindrisch tot boonvormig, Q=1.6-2.7, Qav=2.0-2.2. De sporen van de Zwartwordende wasplaat (H. conica) zijn breder, Qav=1.5-1.9
Kenmerken van het geslacht Wasplaat  (Hygrocybe) waartoe Duinwasplaat behoort.

Wasplaatjes hebben meestal een felgekleurde, wasachtige of glazige hoed en steel.
De lamellen zijn vrij dik en vrij tot aflopend (een belangrijk kenmerk dus!) en wasachtig.
Een tweede belangrijk determinatiekenmerk is of de hoed en de steel al dan niet glibberig of kleverig zijn.
Saprotroof of samenlevend met grassen.

Wasplaatjes proberen te benoemen:

Bij het uitsleutelen van de wasplaten stuit je al snel op van die "tsja..?"-momenten. Vochtig, kleverig, slijmerig, vettig of toch gewoon droog? Het hangt er vaak al vanaf of je in de stralende zon of in de stromende regen op wasplatenjacht bent. Ook de lippenproef (de paddestoel even langs je lippen wrijven) brengt niet altijd uitkomst.
De kleuren kunnen erg variabel zijn, bijvoorbeeld rood tot oranje-rood, verblekend naar gelig en dat dan in tal van varianten.

De gemakkelijkst te herkennen wasplaat is de Zwartwordende (H. conica). Zodra je ook maar de kleinste zwarte verkleuring ontwaart op de hoed of de steel, kun je er vanuit gaan dat de wasplaat H. conica is.
De hoed en steel kunnen zowel droog als plakkerig zijn. De hoed is meestal puntig. Het is een paddestoel van de kust. De kleur is geel, oranje of rood.
In stuivend zand kan de H. conicoides (Duinwasplaat) worden gevonden. Van deze wasplaat verkleurt alleen de steel, niet de hoed. Bij doorsnede zie je dat de gele lamellen bij de aanhechting oranjerood gekleurd zijn, dit is bij de Zwartwordende niet het geval.


Rode, oranje en gele wasplaten

- Hoed droog en steel droog - lamellen vrij of aangehecht, niet aflopend
- Hoed rood - oranjerood
 • H. miniata (Gewoon vuurzwammetje)
 • H. helobia (Broos vuurzwammetje) in veenmos-rietland
 • H. coccineocrenata (Veenmosvuurzwammetje) in hoogveen
 • H. mucronella (Bittere wasplaat Z kust)
 • H. splendidissima (Klaprooswasplaat Z Rotsg.)
 • H. coccinea (Scharlaken wasplaat matig algemeen kust )
 • H. constrictospora (Vermiljoenwasplaat Z).
 • H. calciphila (Kalkvuurzwammetje, zeldzaam
 • H. intermedia (Vezelige wasplaat, zeer zeldzaam
 • H. reidii (Honingwasplaat)
  Vuurzwammetjes
  De vuurzwammetjes hebben een geschubde hoed - hierin onderscheiden ze zich van de overige rode wasplaten.
  De schubjes van het Broze vuurzwammetje staan rechtop, ze zijn vaak wat gelig. De schubjes van het Veenmosvuurzwammetje kleuren, vooral in het centrum van de hoed, zwart.
  De Klaprooswasplaat is fors en heeft een helder rode hoed en is tot nu toe alleen in het wasplatenreservaat in Friesland te bewonderen geweest.
  De Scharlaken wasplaat is kleiner, heeft bij vocht een glanzende en bij droogte matte hoed. Jonge exemplaren kunnen een wat slijmerige hoed hebben, bij oudere exemplaren is de hoed droog. De kleur is bloed- tot kersrood, later okergeel verblekend. De steel heeft dezelfde kleur als de hoed. De lamellen zijn breed en rood- tot geeloranje gekleurd.

  - Hoed kleverig, slijmerig en steel droog - lamellen vrij of aangehecht, niet aflopend :

  Hoed oranje - H. aurantiosplendens (Prachtwasplaat Z Texel)
  Hoed rood
  • H. coccinea (Scharlaken wasplaat) - hoed alleen bij jonge exemplaren soms slijmerig
  • H. punicea (Granaatbloemwasplaat Z Texel)
  • H. marchii (Beemdwasplaat Z Texel)
  !!Verschil Scharlaken wasplaat en Granaatbloemwasplaat
  - robuuste paddestoel met vezelige steel = Granaatbloemwasplaat;
  - kleinere paddestoel met gladde stengel en rode lamellen = Scharlakenwasplaat

  - Steel kleverig - vrije of aangehechte, niet aflopende lamellen

  Hoed oranje - H. mucronella (Bittere wasplaat Z Texel), H. insipida (Kabouterwasplaat (vooral langs de kust algemeen), H. xanthochroa

  Hoed rood - H. glutinipes var rubra (Hooilandwasplaat vrij zeldzaam, langs de kust, noorden van Friesland en Groningen), H. psittacina var perplexa (Papegaaizwammetje)

  - Steel kleverig - Aflopende lamellen

  Hoed oranje - H. insipida (Kabouterwasplaat (vooral langs de kust algemeen), H.laeta (Slijmwasplaat heischraal grasland, kust en Drente)

  Hoed rood - H. coccineocrenata (Veenmosvuurzwammetje), H. mucronella (Bittere wasplaat)

  - Hoed slijmerig, kleverig, steel droog - Aflopende lamellen

  Hoed oranje - H. laeta (Slijmwasplaat) Hoed rood - geen

  Hoed droog, steel droog - Aflopende lamellen

  Hoed oranje - H. pratensis (Weidewasplaat Texel), H. turundu, H. cantharellus (Trechterwasplaat)

  Hoed rood - H. cantherellus, H. coccineocrenata (Veenmosvuurzwammetje), H. constrictospora, H. mucronella (Bittere wasplaat) Wasplaatjes met een groene tint in de hoed of de steel
  • Steel kleverig, hoed glanzend, slijmerig-kleverig - H. psittacina var psittacina (Papegaaizwammetje)
  • Steel droog + hoed kleverig - H. laeta (Slijmwasplaat vooral Drente) - lamellen aflopend, wit, hoed bruinig oranje, steel geelgroenig
  • Steel droog + hoed droog - H. citrinovirens (Groengele wasplaat- Z niet op Verspr.atlas)
  Gele wasplaten Kijk naar de vorm van de hoed. Wees ook bedacht op zwartverkleuring, deze eigenschap plaatst ze immers direct in de groep van Zwartwordende wasplaten

  - Gele wasplaten met een punthoedje - Hoed droog en steel droog
  • H.citrinovirens (Groengele wasplaat uiterst zeldzaam niet op Verspr.atlas)
  • Hoed kleverig-slijmerig en steel droog
  • H. acutoconica (Puntmutswasplaat)
  • H. aurantiosplendens (Prachtwasplaat Z Texel)
  De Puntmutswasplaat heeft een kleverig gestreepte hoed, droog is de hoed glanzend, geel tot geeloranje. H. acutoconica droeg vroeger de naam H. persistens. De Engelse benaming voor de puntmutswasplaat is Persistent waxcap.
  Om het moeilijk te maken kent de Puntmuts 2 variëteiten. De meest voorkomende is de H. acutoconica var. acutoconica.
  H. acutoconica var. konradii heeft wittig-gele lamellen, maar die kunnen ook rood of oranje getint zijn zoals bij var. acutoconica. Schiet je dus weinig mee op. Beslissend zijn hier de sporenmaten en -vorm (rondachtig tegenover ellipsvormig).

  - Gele wasplaten met gewelfde of uitgespreide hoed - Steel kleverig
  • H. chlorophana (Gele wasplaat)
  • H. vitellina (Verblekende wasplaat Z Texel+kust)
  • H. glutinipes var glutinipes (Hooilandwasplaat Z Drente)
  • H. insipidus (Kabouterwasplaat)
  • H. citrinopallida
  - Gele wasplaten met gewelfde of uitgespreide hoed - Hoed droog en steel droog
  • H. turunda Z, H. citrinopallida
  • H. xanthochroa - Alle zeer zeldzaam niet op Verspr.atlas
  - Gele wasplaten met gewelfde of uitgespreide hoed - Hoed kleverig, slijmerig en steel droog
  • H. chlorophana (Gele wasplaat, langs de kust, vooral Texel)
  • H. ceracea (Elfenwasplaat)
  • H. cintrinopallida
  • H aurantiosplendens
  • H. subpapllata (Vroege wasplaat Z Drente)
  !!Verschil Elfenwasplaat en Gele wasplaat - kijk naar de steel
  • steel vezelig = Prachtwasplaat
  • steel glad en doorsnede kleiner dan 5 mm = Elfenwasplaat
  • steel glad en doorsnede groter dan 5 mm = Gele wasplaat
  Witte wasplaten
  • H. virginea (Sneeuwzwammetje) - droge steel en vochtig slijmerig-vettige hoed. De paddestoel geurt licht naar kokos.
  • H. russocoriacea (Geurende wasplaat)- hoed glanzend en kleverig, ruikt sterk naar leer of ceder.
  Beide soorten hebben aflopende lamellen.

  Paarsige wasplaten
  Deze soorten komen in Nederland helaas nauwelijks tot niet voor. Ze zijn wel beeldschoon zo te zien op de foto′s in boeken en op internet.

  Grijzige tot grijsblauwe wasplaten
  De H. irrigata (Grauwe wasplaat) heeft een kleverige steel. De soort is zeldzaam. Komt voor op hooiland en is vooral bekend van Texel.
  De overige soorten komen in Nederland nauwelijks tot niet voor.


  Bruine wasplaten
  H. irrigata (Grauwe wasplaat zie hierboven), H.ingrata (Blozende wasplaat - uiterst zeldzaam), H. colemanniana (Bruine wasplaat met droge steel en droge of kleverige hoed)

SPECIFICATIES - duinwasplaat
familieHygrophoraceae (Hygrophoraceae)
info familieEen familie van paddestoelen met dikke lamellen en witte sporen. Tot deze familie behoren o.a. de Hygrophorus en de Hygrocybe -wasplaatjes soorten. DNA-onderzoek heeft de familie aardig uitgebreid. Een aantal soorten leeft samen met mossen.
naam duinwasplaat (hygrocybe conicoides)
waar kustduinen, droog, zand
sporeekleur wit
hoed conisch, oranje, geel of rood, niet zwart verkleurend
steel geel, zwart wordend bij kneuzing en ouder worden, in lengterichting vezelig
plaatjes geel, aangehecht tot vrij