Blauwgroen trechtertje

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Blauwgroen trechtertje (Omphalina cholorcyanea)

Het Blauwgroen trechtertje is een klein trechterzwammetje dat groeit tussen mossen, nabij open water als een sloot of beek en in de buurt van Pitrus. Tegenwoordig vind je dit trechtertje vooral in natuurontwikkelingsterreinen tussen de pioniersvegetatie.
Kenmerkend is natuurlijk de donkerblauwe-groenige kleur van zowel de hoed als de steel. De lamellen zijn licht met een blauwige zweem. De lamellen lopen af op de steel. De hoed is aan de rand gestreept, het oppervlak is fijn schubbig, de rand van de hoed is teruggebogen en iets gekarteld.
Kenmerken van het geslacht Omphalina  (Omphalina) waartoe Blauwgroen trechtertje behoort.

Het geslacht Omphalina bestaat uit kleine trechterzwammetjes die voorkomen tussen en op mossen en levermossen, op grassen en op takjes en hout.
De sporeekleur is wit.

De meest voorkomende in de duinen zijn:
Omphalina galericolor - Duinmostrechtertje
Deze soort kent een bruinige en een paarsige variant
Omphalina pyxidata - Roodbruin trechtertje

SPECIFICATIES - blauwgroen_trechtertje
familieTricholomataceae (Tricholomataceae)
info familieDeze familie kent 127 geslachten
naam blauwgroen_trechtertje (Omphalina%20cholorcyanea)
waar in vochtige graslanden met open pioniersvegetatie
sporeekleur wit
hoed jong gewelfd, soms met papil, later trechtervormig met afgevlakte of omlaag gebogen rand die vaak gekarteld is, fijn bobbelig, donker groenblauw, rand kort doorschijnend
steel 1-3 mm dik, ongeveer even lang als hoeddiam. , cilindrisch geen velum, oppervlak droog, kleur als van hoed
plaatjes aflopend, vrij wijd uiteen, wittig met een blauwe zweem