Rond boogsterrenmos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Rond boogsterrenmos (Plagiomnium affine)

Rond boogsterrenmos groeit geelgroene, transparant lichtgroene tot donkergroene losse matjes, met 1-6 cm lange stengels, op neutrale, matig voedselrijke grazige grond in open bossen, in parken, bermen, langs beken en in moerassen.

Steriele stengels liggend, met min of meer boogvormig gekromde uiteinden. Deels afgeplat bebladerd. De fertiele stengels staan rechtop en zijn rondom bebladerd. Moeilijk van andere boogsterrenmossen te onderscheiden.

- Bladrand gezoomd en over de gehele omtrek getand.
- Middelste en topbladeren tongvormig, vochtig opvallend dwars gegolfd => Gerimpeld boogsterrenmos

- Bovenste bladeren elliptisch of breed eivormig, bij vocht niet dwars gegolfd.
- Blad breder dan 3 mm
- Bladvoet niet of kort aflopend. Stengels vaak bedekt met korte rizoïden => Stomp boogsterrenmos

- Bladvoet lang aflopend (onderste stengelbladeren). Oudere stengels met rizoïden waar de stengel het substraat raakt.
- Bladvoet onderste bladeren lang, maar snel aflopend => Rond boogsterrenmos
Kenmerken van het geslacht Boogsterrenmos  (Plagomnium) waartoe Rond boogsterrenmos behoort.

Omvat ook Pseudobryum - Zwartsteelsterrenmos

SPECIFICATIES - rond_boogsterrenmos
familieSterrenmosfamilie (Mniaceae)
info familieStengel tot 10 cm lang, liggend of opstijgend, soms ook met wortelende uitlopers. Blad cirkelvormig tot eirond, tong- of lancetvormig (in het laatste geval met dubbele rij tanden) 5-12 mm groot, niet gevouwen, rondom met dikke zoom. Bladcellen zeshoekig.
Sporenkapsel fors, hals nauwelijks ontwikkeld.
Een bekend lid van deze familie is het Gewoon Sterrenmos (Mnium hornum) met in paren staande tanden langs de bladrand. Het Boogsterrenmos Plagiomnium) heeft een enkele rij tanden.
naam rond_boogsterrenmos (Plagiomnium affine)
waar zand, klei, leem. In bos, moeras, kalkgrasland, wegberm en beekjes. Zelden op dood hout en verweerde muren
rijpe kapsels -
specifiek -
blad gezoomd, min of meer rond, de onderste stengelbladen duidelijk aflopend met haaks afstaande tanden
sporenkapsel meerdere sporenkapsels per plant