Gerimpeld platmos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum)

Deze vrij forse mossoort vormt tot 10 cm lange stengels. Het blad is weinig tot niet glanzend (itt tot glanzend platmos), bleekgroen en zowel droog als vochtig golvend. Het blad heeft een korte, dubbele nerf. Platmos heeft draadvormige broedlichamen.
P. denticulatum var. denticulatum heeft ook golvend blad, maar de plant is veel kleiner
Kenmerken van het geslacht Platmos  (Plagiothecium) waartoe Gerimpeld platmos behoort.

-

SPECIFICATIES - gerimpeld_platmos
familiePlatmosfamilie (Plagiotheciaceae)
info familiePlatmossen groeien in matten. Bladeren meestal min of meer in 1 vlak. Geen parafyliën. Bladbasis aflopend. Bladen met korte, dubbele nerf of zonder nerf. Blad spits, bladranden vlak of teruggebogen, ingerold, gaaf tot getand.
Middelste bladcellen in lengterichting verlengd.
naam gerimpeld_platmos (Plagiothecium undulatum)
waar zuur strooisel in bossen, soms rottend houd
rijpe kapsels juni - juli
specifiek forse plant met bleke kleur en verticaal golvend blad.
blad blad gegolfd en aflopend, min of meer in 1 vlak liggend, bleekgroen tot witachtig, korte, dubbele nerf
sporenkapsel zelden met kapsels