Fijn laddermos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Fijn laddermos (Kindbergia praelonga)

Fijn laddermos groeit in matten. Het heeft een 9 cm lange, geveerd vertakte stengel. Het stengelblad is hartvormig met lang toegespitste, aflopende top. Het takblad is eirond en kleiner dan het stengelblad. Het deksel van het sporenkapsel is lang gesnaveld.
Fijn laddermos voelt een beetje pluizerig aan.
Kenmerken van het geslacht Fijn laddermos  (Kindbergia) waartoe Fijn laddermos behoort.

-

SPECIFICATIES - fijn_laddermos
familieDikkopmosfamilie (Brachytheciaceae)
info familieTot de Dikkopmosfamilie behoren o.a. de volgende geslachten: Geplooid palmmos, Haarspitsmos, Vossenstaartmos, Muursnavelmos, Klein snavelmos, Snavelmos, Fijn laddermos, Zijdemos
naam fijn_laddermos (Kindbergia praelonga)
waar voedselrijk zand, klei, leem en veen; ook op dood hout, schors en steen
rijpe kapsels n.a
specifiek -
blad takblad eirond, kleiner dan stengelblad
sporenkapsel sporenkapsel horizontaal op ruwe steel