Broedhaarmuts

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Broedhaarmuts (Orthotrichum lyelli )

Broedhaarmuts is sinds een jaar of 20 steeds algemener, daarvoor was ze zeldzaam. Het is een pionier die groeit op bomen en ook snel weer verdwijnt. De soort is gemakkelijk te herkennen aan de weinig vertakte droog omhooggekromde takken en aan de roestbruine broedlichamen. De plant heeft zelden sporenkapsels, maar ze schijnen wel heel erg mooi te zijn!
Kenmerken van het geslacht Haarmuts  (Orthotrichum) waartoe Broedhaarmuts behoort.

Haarmutsen lijken op kleine, ronde bladerboeketjes met de kapsels als bloemen verscholen tussen het blad of er net boven uitstekend.
Je vindt de groene polletjes vooral op boomstammen, maar sommige soorten groeien ook op steen.
Bij droogte staan de stengels rechtop, bij vocht spreiden ze zich uit.
Het blad is eirond, langwerpig tot lijn-lancetvormig, niet ruw. De randen zijn gaaf of getand bij de top. De top is scherp tot stomp. Alleen de Grijze haarmuts heeft een glashaar. De basale cellen van het blad zijn langwerpig, de overige rondachtig.
De kapsels steken net boven het blad uit of zitten tussen de bladeren verscholen.
Het huikje (mutsje) is mijtervormig, conisch-langwerpig tot kort conisch, niet gespleten aan de basis, glad of papilleus, wat harig of kaal, geplooid, bedekt het gehele kapsel. De peristoom heeft een dubbele rij tanden.

SPECIFICATIES - broedhaarmuts
familieHaarmutsfamilie (Orthotrichaceae)
info familieDe belangrijkste geslachten binnen deze familie zijn Orthotrichum (Haarmutsen), Ulota (Kroesmossen) en Zygodon (Iepenmos).
naam broedhaarmuts (Orthotrichum lyelli )
waar biotoop:bomen, substraat:schors
rijpe kapsels kapselt zelden
specifiek 0
blad droog aanliggend, vochtig schuin afstaand
sporenkapsel roestbruine spoel- tot staafvormige broedlichamen