Bleek dikkopmos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans)

Stengel liggend of opstijgend, rolrond bebladerd, onregelmatig vertakt. Lijkt op een bosje asperges. De nerf loop tot het bladmidden. Algemene soort
Kenmerken van het geslacht Dikkopmos  (Brachythecium) waartoe Bleek dikkopmos behoort.

Bij de dikkopmossen reikt de nerf meestal tot halverwege het blad (uitzondering is Penseeldikkopmos met een nerf tot aan de bladtop).

SPECIFICATIES - bleek_dikkopmos
familieDikkopmosfamilie (Brachytheciaceae)
info familieTot de Dikkopmosfamilie behoren o.a. de volgende geslachten: Geplooid palmmos, Haarspitsmos, Vossenstaartmos, Muursnavelmos, Klein snavelmos, Snavelmos, Fijn laddermos, Zijdemos
naam bleek_dikkopmos (Brachythecium albicans)
waar droog grasland - basenrijk zand, langs paden, op dijken, wegbermen, gazons
rijpe kapsels januari - maart
specifiek plant bleekgroen, glanzend
blad eirond tot smal driehoekig, tot 2,5 mm, geplooid, met lange spits
sporenkapsel kapselsteel glad