Beekstaartjesmos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Beekstaartjesmos (Philonotis fontana)

Een rechtopstaand mos met opvallende oranjerode stengel met rizoïden. Blad blauwgroen, in de tophelft getand. Bij Kwelstaartjesmos (P. fontana s.s.) onderste deel bladrand omgerold, bij Klein staartjesmos (P. caespitosa) vlak, deze laatste variëteit is 5 cm hoog, het blad is vaak naar één zijde gebogen, de omwindselblaadjes zijn spits. Bij P.fontana zij de omwindselblaadjes afgerond.
Kenmerken van het geslacht Staartjesmos  (Philonotis) waartoe Beekstaartjesmos behoort.

-

SPECIFICATIES - beekstaartjesmos
familieAppelmosfamilie (Bartramiaceae)
info familieDe mossen uit deze familie vormen meestal dichte, viltige kussens van liggende tot opstijgende of rechtopstaande stengels.
Het blad is lancetvormig of smal. De blaadjes hebben een nerf, de bladrand is getand. De bladcellen zijn rechthoekig tot bijna vierkant en bobbelig.
De kapsels zijn opvallend rond, in droge toestand meestal overlangs gestreept. Een voorbeeld van een dergelijk mos is Philonotis fontana (Beekstaartjesmos). Appelmos (Bartramia pomiformis) komt bijna niet meer voor in Nederland. In het wallengebied van NO-Friesland (Oostermeer, Drogeham, Twijzel) is het laatste bolwerk van appelmos. Het gaat om de steile noordwest- of noordoostkanten van houtwallen die voor minder dan de helft begroeid zijn met schrale grassen (struisgras, schapengras) en verder met mossen. Gewone eikvaren en dicht havikskruid zijn karakteristiek op de noordzijde en heischrale soorten zoals muizenoor, mannetjesereprijs, kruipganzerik en struikhei op de zuidzijde.
naam beekstaartjesmos (Philonotis fontana)
waar kwelplekken, langs slootkanten, in schraal grasland - op vochtig leem, zandige leem en veen
rijpe kapsels -
specifiek stengel oranjerood met rizoïden, soms broedtakjes
blad smal driehoekig, tophelft getand, afhankelijk van variëteit bladrand omgerold
sporenkapsel bolvormig