Vals rendiermos (Cladonia rangiformis )

Vals rendiermos


Het vals rendiermos (Cladonia rangiformis) heeft rijk vertakte podetiën, die wit gemarmerd zijn en bedekt met grijsgroene schubben. De vertakkingen splitsen zich telkens regelmatig in tweeën. De oksels zijn gesloten. De toppen zijn vaak bruin aangelopen. Soms zitten er bruine of zwarte puntvormige pycnidiën op.
De podetiënm zijn niet soredieus, bobbelig en de schubben zijn vooral aan de voet groot.

Grondschubben ontbreken meestal. Als er wel grondschubben zijn dan zijn deze groen tot grijsgroen, deels paarsig aangelopen, opvallend dik en vrij fors (tot 0,5 cm lang). Ze zijn gebogen, ondiep ingesneden, meestal platliggend en zonder sorediën. De onderkant is helderwit. De grondschubben vormen losse zoden.

Het Vals rendiermos komt veel voor in de duinen en dan vooral op kalkrijk zand.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst