Rood bekermos (Cladonia_coccifera)

Rood bekermos


Het Rode bekermos is te herkennen aan de mintgroene tint en de rode vruchtlichamen.

De grondschubben van het Rode bekermos zijn mintgroen, groengrijs tot gelig groen, ondiep ingesneden, opstijgend tot meestal liggend en zodevormend. De onderkant is wit met gele en oranje vlekken. De randen zijn vaak bedekt met sorediën.

De podetiën zijn bekervormig. Ze hebben dezelfde kleur als de schubben.De binnen- en buitenkant van de beker is fijn soredieus. De buitenkant is ook bedekt met schubben. De rand van de bekers is vaak bedekt met rode of zwarte puntvormige pycnidiën.
De apotheciën zijn rood en zitten op stelen aan de randen van de beker of vullen de gehele beker.

De rode vruchtlichamen ontbreken vaak en dan kan dit bekermos verward worden met andere soorten.

Rood bekermos groeit op de grond in heidevelden, stuifzanden en grijze duinen. Vaak te vinden tussen Ruig haarmos. Maar de soort komt ook voor op rottend hout, rieten daken en boomstronken.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst