HOME
breedbladige ereprijs
breedbladige ereprijs
gewone_ereprijs Ereprijs* valt min of meer in de categorie 'onkruid'. De meeste soorten bloeien in het voorjaar en je vindt ze vooral op bouwgrond, akkers, in tuinen etc. Ze vallen vaak op door de intens blauwe kleur, maar er zijn ook witte soorten. Het geslacht Veronica**, waartoe de Ereprijs behoort, wordt tegenwoordig tot de Weegbreefamilie gerekend. Er komen in Nederland zo'n 22 soorten in het wild voor.

Algemene kenmerken:
 • Twee meeldraden
 • Bloemkroon verdeeld in 4 slippen die zelf niet weer zijn ingesneden
 • Vier (soms vijf) kelkslippen
bloemkroon met 4 slippen, 2 meeldraden
tijmereprijs, net een gezichtje, maar dan wel ogen op steeltjes * In de Middeleeuwen kreeg de winnaar van een groot toernooi een krans van deze bloemen, vandaar de naam Ereprijs.

** De naam van het geslacht Veronica is te danken aan het feit dat van sommige soorten de bloemen een beetje op een gezichtje lijken. De heilige Veronica depte het gelaat van de lijdende Christus met een doek waarop vervolgens een afdruk van Zijn gelaat achterbleef.
Vera betekent "waarlijke" en icon "afbeelding". En daar zou dan de link liggen.
tijmereprijs, net een gezichtje
tijmereprijs vruchtjes
Het handigste kenmerk is, zoals bij wel meer planten, de vrucht.
Welke vorm hebben de vruchtjes, zijn ze behaard, steken ze boven de kelkkafjes uit? Helaas heb je meestal de bloem op de foto staan en vergeet je om later nog eens terug te gaan om te kijken naar de vruchtjes.
tijmereprijs vruchtjes
tijmereprijs, wittig, blauw geaderd Om je Ereprijs op naam te brengen kijk je eerst naar het blad:
 • Het blad is gaaf, of hooguit aan de rand ingesneden

  • ==> Schildereprijs ( V. scutellata)
   • - blad zeer lang en smal, lijkt op gras, ongesteeld
   • - vruchtjes zeer plat
   • - bloem wit
   • - veenplant, langs sloten en plassen, juni - september

   ==> Tijmereprijs (V. serpyllifolia)
   • - blad langwerpig-rondachtig, onderste kortgesteeld
   • - niet zo tenger als voorgaande en niet hoger dan 10 cm
   • - zeer algemeen op bouw- en grasland, humusrijke zand- en veengrond enz., april - juli en herfst
Tijmereprijs: te herkennen aan de bleke kleur en blauwe streepjes + het langwerpige blad
 • Het blad is min of meer getand, of ingesneden
Nu ga je naar de verhouding van lengte en breedte van het blad kijken
blad min of meer getand
beekpunge
  • de middelste en bovenste bladen (de blaadjes van de bloemtros tellen niet mee!) zijn driemaal zo lang als breed
   ==> zeldzaam: Langbladige ereprijs, Liggende ereprijs, Breedbladige ereprijs, Oostenrijkse ereprijs

   ==> Vreemde ereprijs

   • bloempjes lichtblauw of wit
   • bloempjes en vruchtjes korter dan de schutblaadjes
   • kroonblaadjes met lange slippen


   ==> moerasplanten: Waterereprijs, Rode waterereprijs, Beekpunge
   • bloempjes langer dan schutblaadjes, ronde of spitse slippen
   • groene kelk bestaat uit 4 delen
   • plant kaal, soms iets harig tussen de bloempjes
Beekpunge: blad stomp, met korte steel, bloempjes helderblauw, in het midden paars
  • de bladen zijn anderhalf tot tweemaal zo lang als breed

   ==> Breedbladige ereprijs
   • kelk met 4 slippen + 1 extra, klein slipje
   • verder als boven


   ==> zeldzaam: Steentijmereprijs

   Tot deze groep behoren ook twee zeer algemene Ereprijs-soorten,

   ==>de Gewone Ereprijs (V. Chamaedrys) en

   ==> de Mannetjesereprijs (V. officinalis).

breedbladige ereprijs: 4 kelkslippen + 1 kleintje extra
gewone_ereprijs Het opvallendste verschil tussen de Gewone en de Mannetjesereprijs zit in de beharing van de stengel.
De Gewone ereprijs heeft twee duidelijke rijen haren, terwijl de Mannetjeserepijs rondom gelijkmatig behaard is.
Als er vruchtjes zijn is er nog een duidelijk verschil te zien tussen de twee. Het vruchtje van de Gewone ereprijs is veel korter dan de kelkblaadjes die er dan ook fier boven uitsteken. De vrucht van de Mannetjesereprijs steekt juist boven de kelkblaadjes uit.

De naam Mannetjesereprijs stamt nog uit de tijd dat men twee soorten die erg op elkaar leken, aanduidde met Mannetjes... en Vrouwtjes.... (bij bijv. varens nog altijd). De Vrouwtjesereprijs - Ereprijswijfke om precies te zijn - heet tegenwoordig Tijmereprijs.
Gewone ereprijs: 2 rijen haren op de stengel
mannetjesereprijs, stengel rondom behaard mannetjesereprijs, vruchtjes steken boven de kelkblaadjes uit gewone ereprijs, vruchtjes steken niet boven de kelkblaadjes uit
mannetjesereprijs, stengel rondom behaard mannetjesereprijs, vruchtjes steken boven kelkblaadjes uit gewone ereprijs, vruchtjes steken niet boven kelkblaadjes uit
Gewone ereprijs
 • stengel met 2 overlangse rijen haren, rechtopstaand
 • blad bij de voet het breedst, nauwelijks gesteeld
 • blad eirond-elliptisch, vrij diep gekarteld-gezaagd
 • bloemen hemelsblauw. donkerder geaderd, met witte keel, 10-14 mm groot, vlak uitgespreid
 • kelk met 4 slippen
 • doosvrucht korter dan de kelk
 • algemeen tussen gras, langs wegen en boskanten, april -juni
Mannetjesereprijs
 • stengel rondom behaard, niet tweerijig, kruipend, top stijgend
 • blad elliptisch of omgekeerd eirond, ondiep gekarteld-gezaagd
 • bloemen lichtblauw, donkerder geaderd, zelden donkerblauw, roze, wit, 6-8 mm
 • bloemen op korte steeltjes in een duidelijke tros aan de top van stengel en takken
 • doosvrucht langer dan de kelk
 • bloemen met kleine, smalle schutblaadjes
 • bloemkleur (kroonblaadjes) lichtpaars, soms vleeskleurig of wit
 • op droge zandgrond, mei - september
klimopereprijs, 5-lobbig op klimop lijkend blad
  • de bladen zijn ongeveer even lang als breed

   ==> Klimopereprijs
   • de blaadjes lijken een beetje op hoekige, 5-lobbige klimopblaadjes
   • de blaadjes hebben lange stelen
   • bloempjes 2 mm groot
   • vruchten dik en bol, 4-bultig
   • tussen gras enz., maart-juni


   ==> Veldereprijs
   • bloemen op korte steeltjes tussen de bladeren
   • kelkbladeren langer dan of even lang als bloemkroon
   • vruchtjes op de naad met wimpers
   • algemeen op akkers en grazige plaatsen, april - september


   ==> zeldzaam: Vroege ereprijs, Bergereprijs, Doffe ereprijs, Gladde ereprijs, Handjesereprijs, Kleine ereprijs

   ==> Draadereprijs
   • grote (ca. 1 cm) blauwe of gedeeltelijk witte, geaderde bloemen
   • kruipende, wortelende stengeltjes
   • blad klein, rondachtig-niervormig
   • bloemstelen meerdere malen langer dan de blaadjes
   • vrucht met lange stijl
   • exoot, tussen gras van wegbermen, april - juni


   Akkerereprijs
   • bloemsteel nauwelijks langer dan blaadjes
   • vrucht met korte stijl en klierhaartjes, aan de top scherphoekige inkeping
   • bloemkleur lichtpaars of rozerood
   • bouw- en moesland, maart - september


   Grote ereprijs
   • kruipende stengel wortelt niet
   • blad 1-3 cm lang, eirond-driehoekig
   • bloemstelen langer dan bladen, maar niet meer dan 2x zo lang
   • vrucht aan de top met ondiepe, stomphoekige inkeping
   • lange, zweepvormige stijl
   • op bouwland, in tuinen etc., maart - april
klimopereprijs, het blad lijkt op het blad van klimop
veldereprijs, bloempjes verscholen