Zilverschoon

Zilverschoon (Potentilla asenrina)

De plant is bedekt met wit zilveren klierhaartje, aan dit uiterlijk ontleent ze haar naam. De plant vormt lange uitlopers over de grond. Bloemen minstens 1,5 cm doorsnede en op lange stelen. De plant is giftig.
Kenmerken van het geslacht Ganzerik  (Potentilla) waartoe Zilverschoon behoort.

Kruidachtige planten met gele bloemen. De kelk is zacht behaard. De bloemen staan alleen of in losse pluimen. De vruchten zijn niet genaald. Er is geen groot topblaadje, zoals bij het Nagelkruid.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - zilverschoon
familieRozenfamilie (Rosaceae)
info familie-
naam zilverschoon (Potentilla asenrina)
waar Op natte tot vochtige, voedselrijke of brakke tot zilte grasgrond aan wegen, op akkers, in duinvalleien en aan de rand van schorren
bloei mei - augustus
kleur geel
blad afgebroken geveerd, zes tot twaalf deelblaadjes die diep getand zijn.
vrucht onbehaarde vruchtjes