Walstrobremraap

Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea)

De Walstrobremraap is qua determinatie eigenlijk best een lastpost. Waar bij de andere soorten de kleur van de stempel een eerste aanknopingspunt biedt, is de stempel van de Walstrobremraap purperkleurig, maar ook komt een gele variant voor.
De gele versie heeft korte kelktanden die hooguit reiken tot waar de bloemkroon zich in 2 lippen splitst. De bloemkroonbuis is gebogen. De stengel is aan de voet niet knolvormig.
De twee helften van de kelk raken elkaar van voren of zijn zelfs vergroeid.
Gelukkig biedt de gastheer meer houvast. Walstrobremraap is een vrij algemene soort die woekert op Walstro en andere Sterbladigen, zelden op Composieten. De bloemen zijn geelachtig tot roodbruin en geuren naar kruidnagel. In de duinen woekert de soort vooral op Geel walstro.
Kenmerken van het geslacht Bremraap  (Orobanche) waartoe Walstrobremraap behoort.

In Nederland komt slechts één geslacht voor: de Bremraap. De naam is gebaseerd op de eigenschappen van de Grote Bremraap: deze woekert uitsluitend op de brem en de forse stengel is, waar hij op de bremwortel zit, verdikt tot een dik beschubde knol of raap.
Waar te zoeken? Grote bremraap (O. rapum-genistae)- Brem
Klimopbremraap (O. hederae) - Klimop (vaak in tuinen)
Rode bremraap (O. lutea) - Luzerne, Sikkelklaver
Walstrobremraap (O. vulgaris) - Walstro en andere Sterbladigen, soms op Composieten
Bitterkruidbremraap (O. picridis) - Bitterkruid
Klavervreter (O. minor) - Vlinderbloemigen, Peen, Kaardebol
Bleke bremraap (O. pallidiflora) - Distelsoorten
Violette bremraap O. amethystea) - Kruisdistel
Centauriebremraap (O. major) - Grote Centaurie
Blauwe bremraap (O. purpurea) - Gewoon duizendblad, Alsem-soorten
Distelbremraap (O. reticulata) - Distel- en Vederdistelsoorten

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - walstrobremraap
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea)
waar matig voedselarme, kalkrijke zandgrond = o.a. duinen
bloei mei - juli
kleur geelachtig tot roodbruin
blad geen blad
vrucht stofzaad