Rode ogentroost

Rode ogentroost (Odontites vernus)

Ogentroost is typisch zo′n plant die van een afstand niet echt indrukwekkend is. Pas van dichtbij zie je hoe mooi ze is. Rode ogentroost parasiteert deels op de wortels van grassen. De bloemen hebben het uiterlijk van lipbloemen. Ze zijn rood, soms wit met donkerder keel; alle zijn naar dezelfde kant gericht. De bovenlip is gewelfd en minimaal even lang als de onderlip.
Kenmerken van het geslacht Ogentroost  (Euphrasia) waartoe Rode ogentroost behoort.

De bloemen lijken op lipbloemen. Het zijn halfparasieten. De soorten van dit geslacht vertonen seizoendimorphisme: ze zijn gesplitst in een weinig vertakte voorjaarssoort en een meestal sterk vertakte soort die later bloeit.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - rode_ogentroost
familieBremraapfamilie (Orobanchaceae )
info familieDe leden van de bremraapfamilie zijn wortelparasieten. Als kiemplantje boort de plant zich al in de wortel van de gastplant en groeit vandaar uit omhoog. Ook de nieuwe wortels hechten zich aan de gastplant.
Aanvankelijk behoorde alleen het geslacht Bremraap tot deze familie. Nieuwere inzichten leidden ertoe dat ook de Schubwortel, en weer later ook een aantal leden van de Helmkruidfamilie bij deze familie werden ingedeeld.
De geslachten Schubwortel en Bremraap binnen deze famillie hebben geen bladgroen, maar zijn in plaats daarvan bedekt met bleke of bruine schubben. Andere geslachten zoals de Ogentroost en Ratelaar hebben wel groene bladeren.
De stijlen staan boven op het vruchtbeginsel. Bij leden van de lipbloemfamilie staat de stijl tussen de vier delen van het vruchtbeginsel. Er zijn 2-4 meeldraden, de kelk is 4- of 5-tallig. De kroonslippen (bloemblaadjes) zijn ongelijk van grootte en vorm.
naam rode_ogentroost (Odontites vernus)
waar bouwland, grasland, langs wegen, natte duinvalleien
bloei juli - oktober
kleur rood
blad meer lang dan breed, ver uit elkaar staande zaagtandjes
vrucht doosvrucht