Dauwbraam

Dauwbraam (Rubus caesius)

Dauwbraam wordt ook wel duinbraam genoemd. In tegenstelling tot de gewone of bosbraam heeft dauwbraam kruipende takken tot 3 m lang. Hierdoor is dauwbraam een goede zandbinder. De takken zijn rond, met vele rechte, slappe stekels. De takken van de gewone braam zijn opstijgend, voorgebogen, kantig of rond en hebben meestal forse stekels. De vruchten zijn lichtblauw berijpt, zeer sappig en vrij zuur, ze zijn iets kleiner dan de gewone braam. De gewone braam is zwartachtig rood en kan ook berijpt zijn.
Kenmerken van het geslacht Vergeet-mij-nietje  (Myosotis) waartoe Dauwbraam behoort.

De bloemkroonbuis is door gele kroonschubben gesloten (geel hartje), zodat de helmknoppen bedekt zijn. De bloemkroon is trechtervormig. De stengel staat rechtop. De bloemen staan in schichten. De kelk is na de bloei niet vergroot. De bladen staan verspreid. Bloemkleur hoofdzakelijk blauw (soms roze of geel).
Stijlen los tussen de 4 vruchtjes, die geheel glad zijn.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - dauwbraam
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam dauwbraam (Rubus caesius)
waar humusrijke maar ook pure zandgrond, duinen
bloei mei - augustus
kleur wit roze
blad lang gespitst kelkblad. 3-tallig
vrucht lichtblauwe braam, dauwachtig berijpt