Gewoon plooirokje

Gewoon plooirokje (Parasola plicatis)

De Plooirokjes behoren tot het geslacht van de Inktzwammen, maar anders dan de echte inktzwamnen vervloeien de plooirokjes niet.

Kenmerkend voor de plooirokjes zijn de diep radiair gevoorde hoed waaraan de paddenstoel haar naam dankt en de breekbare steel. De hoedkleur is wittig-grijs tot geelbruin, het centrum is oranjebruin. De lamellen kleuren diepzwart door de sporen, ze staan los van de steel.

Het Gewone plooirokje groeit veelal in gazons.

Het Gewone plooirokje is zonder microscoop niet te onderscheiden van het Geelbruin plooirokje.

Onder de microscoop:
Sporen 10-14,5x7-10,5x6,5-8 mu, eivormig tot ellipsvormig, met of zonder 5-6 ronde hoeken in vooraanzicht, ellipsvormig in zijaanzicht, met excentrische kiempore.
Vergelijk Geelbruin plooirokje (P. leiocephala)
Sporen 8-12x7x10,5x5,5-7 mu, ellipsvormig in zijaanzicht, 5-hoekig tot harvormig in vooraanzicht.
De sporen van het Gewone plooirokje zijn dus meer langwerpig.
Het Geelbruine plooirokje groeit bij voorkeur op houtsnippers of bodem op schaduwrijke plaatsen, ze groeit zelden op gazons of andere grassige bodems.
Kenmerken van het geslacht Inktzwammen  (Coprinus) waartoe Gewoon plooirokje behoort.

Een groep van saprotroof, meestal kort levende, vaak tere Plaatjeszwammen met ei- tot kegelvormige hoeden en verinktende lamellen. Sporeekleur is bruinzwart, zwart. In Nederland komen bijna 100 soorten Inktzwammen voor. Een groot aantal kleinere soorten kan alleen op grond van microscopische kenmerken van jong verzamelde exemplaren zeker op naam worden gebracht.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - gewoon_plooirokje
familieInktzwammen (Coprinaceae)
info familieHiertoe behoren:
- Coprinus, Inktzwammen
- Psathyrella, Franjehoeden
- Panaeolus, Vlekplaten
.
Tere, relatief kortlevende paddestoelen. De jonge exemplaren hebben meestal een klokvormige hoed, later kan deze zich meer spreiden.
naam gewoon_plooirokje (Parasola plicatis)
waar in gras, parken, gazons, wegbermen en graslanden op voedselrijke bodem
sporeekleur zwart
hoed lichtbruin tot wittig-grijs, centrum oranjebruin, diep radiair gevoord, 5-13x4-10 mm
steel 4-6 cm x 1-2 cm, breekbaar, met knollige basis
plaatjes wittig tot grijszwart, los van de steel