Gewone viltkop

Gewone viltkop (Inocybe dulcamara sl)

De Gewone viltkop behoort tot de subgroep Mallocybe.

Uiterlijk van deze groep
Steel korter dan de diameter van de hoed. Hoed viltig tot schubbig, niet of nauwelijks radiair vezelig.
Microscopische kenmerken voor deze groep zijn het ontbreken van pleurocystiden. De sporen hebben een stompe top en zijn eivormig tot boonvormig. De cheilocystiden ontstaan vanuit de lamel en niet vanuit het hymenium zoals bij soorten die behoren tot de subgroep Inosperma. De cheilocystiden zijn vaak gesepteerd.

Tot deze groep behoren
 • I. terrigena (Schubbige viltkop), met opvallend schubbige steel en duidelijke ring. Zeer zeldzaam in Nederland
 • I. stenospora (sporen raketvormig) - De Verspreidingsatlas kent hem niet.
 • I. arthrocystis (Bedrieglijke viltkop), cheilocystiden vormen een ketting van cellen. Bij Salix herbacea. Uiterst zeldzaam in Nederland
 • I. heimii (Duinviltkop), sporen cylindrisch-boonvormig, Q>2; ringzone op de steel, hoed 20-70 mm, viltig, bij ouder worden centrum schubbig, olijf- tot geelbruin. Sporen 9-12 (-15) x 4.5-6 (-7.5) mu. Cheilocystiden 35-50x10-15 mu, knots-spindelvormig. In kustduinen bij Pinus. Uiterst zeldzaam.
 • I. malencontii - "Orangebrauner Risspilze"alpiene soort, niet in Nederland . De Nederlandse Oranjebruine vezelkop is Inocybe vaccina. In bermen en op zandige plekken in het bos, meestal bij Salix
 • I. subtraminipes - alpiene soort, niet in Nederland - heldergeel vlees in steelvoet
 • I. gymnocarpa - niet in Nederland
 • I. myriadophylla - niet in Nederland
 • I. leucoblema (Bleekhoedviltkop)- slechts enkele vondsten in Nederland
 • I. leucoloma - niet in Nederland
 • I. agardhii (Geringde viltkop) - velum vormt een vezelige, min of meer blijvende ring op de steel. Groeit vaak in bundeltjes. Hoed 20-80 mm, vezelig-viltig, niet opvallend schubbig, gelig oker, verkleurend naar okerbruin bij het ouder worden. Lamellen bleek okerachtig oranjebruin, uiteindelijk bruin lederkleurig met witte lamelsnede. Sporen 8-11x5-6.5 mu, cheilocystiden 15-30x1-18- mu, meestal knotsvormig. Bij Salix - in bermen bij Salix caprea (Boswilg), in de duinen bij Salix repens (kruipwilg). Matig algemeen.
 • I. fuscomarginata (Bruinsnedeviltkop) - hoed 10-30 mm, vezelig-schubbig, sigaarbruin, cortina vergankelijk, soms een dunne ringzone vormend. Sporen 9-13x5.5-7.5 mm, eivormig-boonvormig. Basidia 4- en 2-sporig. Cheilocystiden breed knotsvormig. Bij loof- en naaldbomen, vaak in bermen, kalkrijk. Zeer zeldzaam in Nederland.
 • I. latispora (syn. I. dulcamara var latispora) - Sporen breed ellipsvormig, bij hoge uitzondering boonvormig, 8-11x6-7.5 mu, Q=1.3-1.6. Bij Salix
 • I. dulcamara (Gewone viltkop) - sporen 8-11 x 5 mu, maar groter bij 2-sporige basidia, min of meer boonvormig, nogal variabel. Hoed 10-40 mm, gewelfd met naar binnen gebogen rand, al dan niet met lage, stompe umbo, wollig-viltig, soms schubbig, okerbruin - lamellen bruinig - steel 20-60 x 2-8 mm, recht, vezelig, soms met dunne, vergankelijke ring. Cheilocystiden 30-50x10-20 mu, knotsvormig tot cilindrisch. Meestal bij Salix, soms in naaldbossen, vaak in bermen en op zanderige plaatsen.
  I. dulcamara is een zeer gevarieerde soort en omvat meerdere, moeilijk af te bakenen taxa
Bron: Funga Nordica

Kort samengevat zijn het meest aannemelijk voor het kustgebied de Gewone viltkop (I. dulcamara) bij Salix en de Geringde viltkop (I. agardhii) bij Salix repens (Kruipwilg). Bij Pinus komt de Duinviltkop (I. heimii) in aanmerking, maar deze soort is een stuk zeldzamer.
Kenmerken van het geslacht Vezelkop  (Inocybe ) waartoe Gewone viltkop behoort.

Veel Inocybe-soorten zijn in meer of mindere mate giftig en bevatten muscarine. Sommige soorten bevatten psylocibine, een psychoactieve stof.

Het geslacht Inocybe wordt opgedeeld in een aantal ondergeslachten.
Het ondergeslacht Mallocybe heeft dunwandige cheilocystiden zonder kristallen. De cystiden zijn vaak gesepteerd, de eindcel is vaak gezwollen. Er zijn geen pleurocystiden. De sporen zijn glad, met afgeronde apex dwz. eivormig, boonvormig, ellipsvormig.
De lamellen zijn breed aangehecht tot iets aflopend. De steel is kort.
Het hoedoppervlak is glad, wollig, viltig, tot iets schubbig.
De geur is neutraal.
Tot dit ondergeslacht behoort o.a. de I. dulcamara-groep (viltkoppen).

Inosperma-cervicolores - cheilocystiden dunwandig, zonder kristal, cyanofiel (blauwkleurend met katoenblauw). Basidia slank en met geelbruine inhoud. Sporen glad met kleine apiculus, meestal ei- of boonvormig.
Steel niet opvallend kort. Hoedoppervlak wollig, viltig.

Inosperma - rimosa - cheilocystiden dunwandig, zonder kristallen, niet cyanofiel. Geen pleurocystiden. Basidia meestal zonder geelbruine inhoud, minder slank dan exemplaren uit de cervicolores-groep. Sporen glad, met kleine apiculus en afgeronde apex, eivormig, boonvormig. Geur deels spermatisch.
Hoedoppervlak radiaalvezelig, harig (aan de rand), met schubjes in het midden.

Inocybe - de groep kent gladsporige en knobbelsporige soorten.

Knobbelsporige vezelkoppen - de sporen zijn hoekig, stervormig of echt knobbelig. Basidia zonder bruin pigment. De cystiden zijn meestal dikwandig en hebben een amorfe top met of zonder kristallen. Er tussen staan vaak paracystiden, cellen zonder kristallen en amorfe kap. Er zijn meestal ook pleurocystiden.
De steel is niet opvallend kort. De geur deels spermatisch.
Zie ook www.inocybe.org voor een beschrijving van de soorten.
In Coolia 49/1 vind je een sleutel voor de knobbelsporige vezelkoppen.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - gewone_viltkop
familieVezelkoppen (Inocybaceae )
info familieAnders dan de naam doet vermoeden hebben vezelkoppen niet per definitie een vezelig hoedje. Er zijn tal van varianten, zijdeachtig, glad en kleverig, vezelig en slijmerig-kleverig, vezelig en droog, wollig-viltig, opstaand-schubbig. Vaak lopen de vezelbundels naar de hoedrand toe uiteen, zodat het onderliggende vlees zichtbaar wordt. Vezelkoppen met deze eigenschap noemen we Spleetvezelkoppen.
De kleur van de hoed is meestal een bruintint (roodbruin, geelbruin, grijsbruin, donkerbruin), maar er komen ook witte, paarse, gele, groene en rood verkleurende vezelkoppen voor.
De steel is al dan niet bepoederd. Aan de voet zit soms een knol met duidelijke rand. Voor determinatie is het dus belangrijk om de gehele steel uit te graven en daarbij de steel zelf niet aan te raken, daar dan de eventuele bepoedering verdwijnt. Onder de microscoop kun je het al dan niet bepoederd zijn controleren door te kijken of er caulocystiden over de gehele steel zitten. Zo ja, dan bepoederd. Zo niet of alleen in het bovenste gedeelte dan niet bepoederd.
De lamellen zijn meestal smal aangehecht. Een uitzondering vormt de I. dulcamara-groep, deze heeft breed aangehechte lamellen.
Het uiterlijk van de lamelsnede is, afhankelijk van de grootte en dichtheid van de cheilocystiden, lichter van kleur, vlokkig of gewimperd. Bij bv. de I.dulcamara-groep zijn de cystiden klein en weinig compact geplaatst, de lamelsnede is nauwelijks lichter van kleur dan de lamel. Bij het ondergeslacht Inosperma (bv. de Geelbruine spleetvezelkop) staan de cystiden zeer dicht opeen, de lamelsnede ziet er grof-witvlokkig uit. Het ondergeslacht Inocybe heeft dikwandige, kristaldragende cystiden die verder uiteen staan, de lamelsnede ziet er gewimperd uit.
Ook geur speelt een rol bij de Vezelkoppen. Veelal is die spermatisch (dan wel naar piperidine), maar het kan ook vissig, zoetig, naar pelargonium, paardenpis, wantsen of bittere amandelen zijn.

Microscoop:
de sporen kunnen glad, hoekig, knobbelig of stervormig zijn. De grenzen tussen glad en hoekig-knobbelig zijn niet altijd even duidelijk. De sporen zien er onder de microscoop meestal bruin uit, maar er komen ook blekere soorten voor. De sporen van bv. de Kleine duinvezelkop zijn opvallend donker.
De pleurocystiden zijn vaak dikwandig en kristaldragend. De kleur en de dikte van de wanden is ook een kenmerk. De cheilocystiden zijn vaak dunwandig, maar dikwandige komen ook voor. Vorm, lengte en dikte zijn belangrijk voor determinatie. Tussen de cheilocystiden staan vaak paracystiden, dunwandige cellen.
Bij de ondergeslachten Mallocybe en Inosperma komen alleen dunwandige cystiden langs de lamelsnede voor.
naam gewone_viltkop (Inocybe dulcamara sl)
waar loofbos, arm zand
sporeekleur bruin
hoed tot 5 cm groot, glad tot fijnviltig, vos- tot roodbruin
steel hol, vaak met vage ring
plaatjes bruin