Gewoon krulmos

Gewoon_krulmos (Funaria hygrometrica)

heldergroene knop- of rozetvormige plantjes. Afhankelijk van de luchtvochtigheid is de steel al dan niet sterk gekromd (als een zwanenhals). Het huikje is lang en spits en dwars (bij jong kapsel).
Lijkt op gewoon knikkertjesmos, een soort die op minder voedselrijke grond gedijt, vooral langs slootkanten en oevers, de kapselsteel van gewoon knikkertjesmos is recht.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Gewoon_krulmos
familieMuisjesmosfamilie (Grimmiaceae)
info familieMossen uit deze familie zijn gemiddeld groot en groeien vaak in pollen of kussens. De bladeren eindigen vaak in een lange glashaar. Veel van deze mossen groeien op steen.
Tot deze familie behoren de geslachten Grimmia (Muisjesmos), Racomitrium (Bisschopsmuts) en Schistidium (Achterlichtmos).
geslacht Krulmos (Funaria)
info geslacht -
naam Gewoon_krulmos (Funaria hygrometrica)
waar zeer algemeen in voedselrijke omstandigheden zoals braakliggende terreinen, bloempotten, tussen voegen van verharding en op verdichte bodem
rijpe kapsels januari - december
specifiek kapselsteel als zwanenhals gebogen, jonge kapsels transparant, droog en leeg diep geplooid
blad omgekeerd eivormig, kort toegespitst, doorschijnend. Met de loep zijn cellen als een netwerk te zien
sporenkapsel sporenkapsel jong groen op bleke steel, rijp eivormig, bruin en gegroefd, deksel spits, kapselsteel als zwanenhals gebogen,