HOME
muizenoor en heide
muizenoor en heide
Voorzien van alle details ga je als volgt te werk: (sleutelen aan de hand van E.Heimans, H.W. Heinsius en Jac. P. Thysse):
Draagt de bloeiende stengel bladeren?

bladloos
 • NEE, de bloeiende stengel heeft geen bladeren

  • Is de bloeiende stengel vertakt?

bladloos, onvertakt
   • NEE, de bloeiende stengel heeft geen bladeren en is niet vertakt

    ==> Paardenbloem, Muizenoor (een havikskruid), Kleine leeuwentand (=Thrincia), Ruige leeuwentand, Glad of Gevlekt Biggenkruid
>>>lees verder...

bladloos, vertakt
   • JA, de bloeiende stengel heeft geen bladeren, maar is wel vertakt

    ==> Vertakte/Herfstleeuwentand, Gewoon biggenkruid of Spits havikskruid of Korensla

    Korensla is een soort van de Rode Lijst, evenals het Spits havikskruid. Dus de kans dat je die net gevonden hebt, is niet zo groot. Typisch voor Korensla is de verdikte stengel (bobbel) onder het bloemhoofdje.
Gewoon biggenkruid, Herfstleeuwentand
>>>lees verder...

stekelige delen
 • JA, de bloeiende stengel heeft bladeren

  • Zijn de bladeren, omwindselblaadjes of stengel min of meer prikkelig?

   • JA, de bloeiende stengel heeft bladeren en prikkende delen

    ==> Sla, Moerasmelkdistel of Akkermelkdistel, Dubbelkelk, Bitterkruid, Havikskruid, Moesdistel
>>>lees verder

tanden niet prikkend
   • NEE, de bloeiende stengel heeft bladeren, maar deze zijn niet stekelig

    ==> Oranje havikskruid, Sla, Melkdistel of Ruwe melkdistel, Streepzaad, Schorseneer, Morgenster (Boksbaard), Knikbloem, Akkerkool
>>>lees verder