Gele composieten met alleen lintbloemen herkennen

Omwinselblaadjes

Het meest opvallende verschil tussen de gele composieten zit ′m in de omwindselblaadjes. Dit zijn de blaadjes die tegen het bloemhoofdje aanliggen. Dit zijn geen kelkblaadjes, want zoals we al gezien hadden op de vorige pagina zijn de kelkblaadjes vergroeid tot haren en schubben die onderaan de lintbloem zitten.

De omwindselblaadjes kunnen stevig tegen het bloemhoofdje aangedrukt staan, maar vaker staan ze uit; bij de een gebogen, bij de ander bijna in een hoek van 90 graden en bij weer een ander teruggeslagen tot tegen de stengel; bij de een zijn de blaadjes glad, bij een ander juist stekelig. Na enige oefening herken je ze direct.

Paardenbloem, omwindsel

Paardenbloem, omwindsel

De buitenste omwindselblaadjes zijn helemaal teruggeslagen, ze liggen bijna tegen de bloemstengel aan ==>
Paardenbloem


Bitterkruid, omwindsel

Bitterkruid, omwindsel

De buitenste omwindselblaadjes staan in een boogje uit, het omwindsel is stekelig. De hele plant voelt ruw en prikkelig aan ==>
Bitterkruid


Dubbelkelk, omwindsel

Dubbelkelk, omwindsel

Behalve het gewone omwindsel is er een tweede omwindsel; de vrij brede blaadjes van het buitenste omwindsel staan wijd uit en zijn omhoog gericht. Ook dit is een nogal ruwe, prikkelige plant ==>
Dubbelkelk


Groot streepzaad, omwindsel

Groot streepzaad, omwindsel

De buitenste omwindselblaadjes staan wijd uit, ze zien er grijsviltig uit en hebben een soort nerf van zwarte, stijve haren, de bloemstengel is glad. Het omwindsel is klokvormig ==>
Groot streepzaad


Klein streepzaad, omwindsel

Klein streepzaad, omwindsel

Buitenste omwindselblaadjes staan met een boogje uit, ze zien er wat grijsviltig uit, hebben soms enkele stijve, zwarte haren. De binnenste omwindselblaadjes hebben dezelfde wat klokvormige vorm als Groot streepzaad, maar dan veel fijner en slanker; ==>
Klein streepzaad


Schermhavikskruid, omwindsel

Schermhavikskruid, omwindsel

De buitenste omwindselblaadjes staan iets uit en de top krult naar buiten om ==>
Schermhavikskruid


Biggenkruid, omwindsel

Biggenkruid, omwindsel

Het omwindsel is, evenals de stengel, grijsgroen en glad. Op het omwindsel zitten vaak een paar zwarte bobbeltjes. De achterzijde van de lintbloemen is grijsgroen ==>
Biggenkruid


Kleine leeuwentand, omwindsel

Kleine leeuwentand, omwindsel

De omwindselblaadjes hebben een smal, zwart randje ==>
Kleine leeuwentand


Herfstleeuwentand, omwindsel

Herfstleeuwentand, omwindsel

De stengel gaat geleidelijk in het omwindsel over, er is geen duidelijke overgang ==>
Herfstleeuwentand


Akkermelkdistel, omwindsel

Akkermelkdistel, omwindsel

Op het omwindsel zitten lange, gele klierharen. Forse plant ==>
Akkermelkdistel


Zeemelkdistel, omwindsel

Zeemelkdistel, omwindsel

Op het omwindsel zitten lange, gele klierharen, meestal minder dan bij Akkermelkdistel. Plant minder fors dan Akkermelkdistel ==>
Zeemelkdistel


Muizenoor, omwindsel

Muizenoor, omwindsel

Omwindsel grijs van de haren en bezet met zwarte klierharen. Lintbloemen aan de achterzijde rood ==>
Muizenoor


Vroeg havikskruid, omwindsel

Vroeg havikskruid, omwindsel

Omwindsel aanliggend, bezet met klieren en lange haren ==>
Vroeg havikskruidAndere opvallende kenmerken

Muizenoor, rozet van harige bladen

Muizenoor, rozet van harige bladen

Een rozet van kleine, ′muizenoorachtige′ blaadjes met lange haren ==>
Muizenoor


Klein streepzaad, bovenste blad met slipjes

Klein streepzaad, bovenste blad met slipjes

Het bovenste blad is smal, en omvat met sierlijke, uitstaande slipjes de stengel ==>
Klein streepzaad


Ruige leeuwentand, bloemknoppen gebogen

Ruige leeuwentand, bloemknoppen gebogen

De bloemknoppen zijn gebogen ==>
Ruige of kleine leeuwentand


gele_morgenster, lange, spitse bloemknoppen

gele_morgenster, lange, spitse bloemknoppen

Lange, spitse bloemknoppen ==>
Een morgenster


Ruwe melkdistel, kleine bloemen met donker hartje

Ruwe melkdistel, kleine bloemen met donker hartje

Kleine bloemen, waarvan het hartje donkerder lijkt door de donker gekleurde meeldraden, de lintbloemen zijn aan de rand vaak lichtgeel tot wit ==>
Ruwe of gewone melkdistel


Dicht havikskruid, sterk vertakte bloemstengel, rozet van bladeren plus verspreid staande blaadjes

Dicht havikskruid, sterk vertakte bloemstengel, rozet van bladeren plus verspreid staande blaadjes

Een rozet van langwerpig-lancetvormige blaadjes, ook verspreid staande blaadjes aan de stengel, vaak onderaan rijk bebladerd, ijle, stijve bloemstengel, bovenaan rijk vertakt ==>
Een havikskruid