Pijlkruidkers

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Pijlkruidkers (Lepidium dabra)

De stengelbladeren van de Pijlkruidkers zijn pijlvormig en stengelomvattend. De onderste bladeren zijn langwerpig tot eirond en steelvormig versmald.
De kroonbladen zijn wit. De bloemen vormen een dichte, onbebladerde, schermvormige pluim.
De vruchtjes zitten aan lange stelen en springen niet open en zijn ongevleugeld. Aan de voet zijn ze wat hartvormig. Verder zijn ze buikig en hebben ze een 1-1,5mml lange snavel.
Kenmerken van het geslacht Kruidkers  (Lepidium) waartoe Pijlkruidkers behoort.

De kruidkersen zijn kruisbloemigen waarvan de vruchten niet opvallend langwerpig zijn (minder dan 3x zo lang zijn als breed). De kroonbladen zijn afwezig of korter dan de kelkbladen of duidelijk smaller dan de kelkbladen.

SPECIFICATIES - pijlkruidkers
familieKruisbloemenfamilie (Cruciferae of Brassicaceae)
info familiePlanten uit deze familie zijn redelijk gemakkelijk te herkennen, omdat de bloemen en de vruchten volgens hetzelfde plan zijn gebouwd. Kenmerkend is dat er, behalve op het eind en het begin van de bloei, altijd zowel knoppen, bloemen als vruchten aan een plant zitten, waarbij de bloeiende bloemen altijd het hoogst aan de stengel zitten.
De bouw van de kruisbloemfamilieleden is als volgt:
  • 4 losse kelkblaadjes
  • 4 losse bloemblaadjes
  • 2 korte en 4 langere meeldraden
  • stamper bestaand uit een vruchtbeginsel, een korte stijl met knopvormige of gespleten stempel
  • vrucht een hauw of een hauwtje
  • vruchten openen met 2 kleppen, tussen de kleppen zit een vliezig tussenschotje, langs de randen hiervan groeien de zaden
naam pijlkruidkers (Lepidium dabra)
waar op open plaatsen op grazige, vochtige, voedselrijke, meestal omgewerkte grond in bermen, op dijken, in de duinen langs de zeereep
bloei mei-juli
kleur wit - bloemen in dichte, onbebladerde, schermvormige pluim
blad onderste blad langwerpig tot eirond, steelvormig versmald, overige bladen met pijlvormige voet, stengelomvattend
vrucht niet openspringende, ongevleugelde , 3-4,5 mm lange, aan de voet hartvormige vrucht, gesnaveld, aan lange steel