Grutto

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Grutto (Limosa limosa)

De grutto herken je direct aan zijn roep, waaraan de vogel ook zijn naam ontleent. De grutto heeft lange, donkere poten en een lange snavel met oranje basis en zwarte punt. De grutto foerageert hoofdzakelijk in ondiep water en vochtige weiden. Ze zoeken dan naar insecten, wormen, slakken en kleine kreeftachtigen.
Het nest wordt gemaakt van grashalmen en gebouwd in hoog gras.
Een subsoort van de Gewone grutto (Limosa limosa) in de Ijslandse grutto, die iets kleiner is en meer roodbruin in het verenkleed heeft. Deze laatste broedt uitsluitend in Ijsland, maar overwintert o.a. in Nederland.
Kenmerken van het geslacht Strandlopers  (Scolopacidae) waartoe Grutto behoort.

Strandlopers hebben een lange, dunne snavel. Het verenkleed is onopvallend bruin met kleine donkere vlekken.
Strandlopers lopen vaak nogal fanatiek aan één stuk door heen en weer, plevieren lopen, stoppen eventjes en lopen dan weer door.

SPECIFICATIES - grutto
familiePleviervogels (Charadriiformes)
info familieEen orde van middelgrote watervogels.
Tot deze orde behoren o.a strandlopers, kluten, plevieren, alken en meeuwen.
naam grutto (Limosa limosa)
waar ondiep water, vochtige weilanden
wanneer hele jaar door
meest opvallende kenmerken bovenzijde grijsbruin met kleine zwarte vlekken, buik lichter van kleur en voorzien van donkere bandering
verenkleed roestbruin, snavel lang, recht, geel met zwarte punt
snavel, poten, staart vleugels met witte vleugelstreep en zwarte eindband op de staart - kop, hals en borst in zomerkleed