Muizenstaartzwam

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Muizenstaartzwam (Baeospora myosura)

De Muizenstaartzwam is een klein zwammetje dat groeit op begraven of boven de grond liggende kegels van dennen en sparren. Meestal zitter er een paar exemplaren op 1 kegel.
Het hoedje is aan de rand iets om de lamellen gerold. De kleur is rossig bruin met lichtere rand en donkerder centrum. De lamellen staan zeer dicht op elkaar. De steel is veel langer dan de hoeddiameter. Het bovenste deel is fijn bepoederd, het onder de grond zittende deel heeft afstaande, stijve haren. Vandaar de naam Muizenstaart.
Ook op kegels van dennen en sparren groeien de kegelzwammen (Strobilurus-soorten), deze zwammen hebben wittere lamellen die minder dicht op elkaar staan en een kale steel.
Ook de Melksteelmycena groeit op dennenkegels.
Kenmerken van het geslacht Baeospora  (Baeospora) waartoe Muizenstaartzwam behoort.

-

SPECIFICATIES - muizenstaartzwam
familieTricholomataceae (Tricholomataceae)
info familieDeze familie kent 127 geslachten
naam muizenstaartzwam (Baeospora myosura)
waar sapotroof, op kegels van den en spar, zowel op begraven kegels als op zichtbare kegels
sporeekleur wit
hoed jong gewelfd, tot 3 cm groot, later vlak gewelfd, soms met kleine umbo, uiterste randje over de lamellen gerold, droog, glad, bleek rossig bruin, centrum donkerder, rand bleker en vlekkerig
steel veel langer dan hoeddia., stijf, cilindrisch, basis wortelend en toespitsend, geen velum, droog, fijn bepoederd bovengronds, ondergrondse deel met afstaande stijve haren, kleur als hoed
plaatjes zeer dichtopeen, vrij van de steel of smal aangehecht, wittig,