Gewoon thujamos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum)

Thujamos groeit in losse matten. De plant is vaak drievoudig geveerd. De stengel is groen tot rood en bedekt met kleine, vertakte parafyllia en kleine (1,25 mm lang), brede, hartvormige tot driehoekige, doorzichtige, in lengterichting geplooide blaadjes met scherpe bladpunt. De nerf is breed en reikt bijna totaan de bladtop. De takblaadjes zijn smaller en korter (tot 0,5 mm). De takken staan min of meer in 1 vlak en worden korter naar de top van de tak toe.
Als er kapsels zijn dan zijn deze gebogen cilindrisch en de kapselsteel is purperrood.
T. delicatum (Fraai thujamos) en T.assimile (Zweepthujamos) is alleen microscopisch te onderscheiden van T. tamariscinum.
T. delicatum (Fraai thujamos) groeit op meer basenrijke grond in graslanden, open bossen en op rotsen.
Glanzend etagemos (Hylocomium splendens) lijkt in eerste instantie op Thujamos, maar heeft altijd een rode stengel en de blaadjes zijn breder en veel doorzichtiger dan die van thujamos en ze hebben een zwakke, dubbele nerf.
Fijn laddermos (Kinderbergia praelonga) heeft geen geplooide blaadjes en op de steel zitten geen kleine, vertakte parafyllia.
Kenmerken van het geslacht Thujamos  (Thuidium) waartoe Gewoon thujamos behoort.

Thujamossen doen een beetje varenachtig aan. De planten zijn heldergroen, maar kunnen kunnen ook heldergeel zijn. Bij droogte lijkt het mos op verdorde, dode varens. Wat vocht doet dan weer wonderen. Thujamossen zijn weinig kieskeurig wat betreft groeiplek, ze groeien op de bodem, op rotsen en op betonnen muren.

SPECIFICATIES - gewoon_thujamos
familieThujamosfamilie (Thuidiaceae)
info familieMattenvormende mossen die enkel- tot drievoudig geveerd zijn. De stengels zijn vaak bezet met parafyllia (hele kleine blaadjes. De stengelbladen zijn meestal ovaal of driehoekig, geplooid aan de voete en eindigend in een punt. De takblaadjes zijn kleiner. De bladcellen dragen elk een papil aan de rand, waardoor de bladrand fijn getand is.
Leden van deze familie kapselen zelden. Voortplanting gebeurt door uitlopers. Als er sporenkapsels zijn, dan zijn deze gekromd cilindrisch en ze staan schuin op een lange steel.
Er zijn 15 geslachten binnen deze familie met ongeveer 140 soorten.
naam gewoon_thujamos (thuidium tamariscinum)
waar op zure, humeuze grond, boomvoeten, dode bomen en rotsblokken op luchtvochtige plekken in bossen en op open noordhellingen
rijpe kapsels januari - maart
specifiek varenachtig, drievoudig geveerd, helder geelgroene of donkeregroene, losse matten, stengel groen of rood-bruin met kleine, vertakte parafyllia en brede, hartvormige tot driehoekige, doorzichtige, in lengterichting geplooide blaadjes met scherpe punt
blad blad drievoudig geveerd, top takbladen spits, 1-toppig, binnenste perichaetiaalbladeren met vertakte wimpers
sporenkapsel zeldzaam, lang en gebogen, kapselsteel (2-4 cm) purperrood