Gerimpeld boogsterrenmos

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

Gerimpeld boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum)

De middelste en topbladeren zijn tongvormig, bij vochtig weer opvallend dwars gegolfd. De onderste bladeren en de bladeren van jonge scheuten zijn korter en vaak weinig of niet gegolfd. De bladvoet loopt sterk af. Fertiele planten hebben onder de stengelspits talrijke, steriele zijtakken. De plant kapselt niet vaak, maar als ze kapselt dan extra mooi: met 3 of meer kapselstelen uit de top van het plantje.
Kenmerken van het geslacht Boogsterrenmos  (Plagomnium) waartoe Gerimpeld boogsterrenmos behoort.

Omvat ook Pseudobryum - Zwartsteelsterrenmos

SPECIFICATIES - gerimpeld_boogsterrenmos
familieSterrenmosfamilie (Mniaceae)
info familieStengel tot 10 cm lang, liggend of opstijgend, soms ook met wortelende uitlopers. Blad cirkelvormig tot eirond, tong- of lancetvormig (in het laatste geval met dubbele rij tanden) 5-12 mm groot, niet gevouwen, rondom met dikke zoom. Bladcellen zeshoekig.
Sporenkapsel fors, hals nauwelijks ontwikkeld.
Een bekend lid van deze familie is het Gewoon Sterrenmos (Mnium hornum) met in paren staande tanden langs de bladrand. Het Boogsterrenmos Plagiomnium) heeft een enkele rij tanden.
naam gerimpeld_boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum)
waar vochtige, voedselrijke grond in bossen, op natte rotsen, soms in vochtig grasland
rijpe kapsels april - juni
specifiek -
blad middelste en topbladeren tongvormig, dwars gegolfd - onderste bladeren en bladeren van jonge scheuten korter en weinig tot niet gegolfd - sterk aflopende bladvoet
sporenkapsel meerdere kapsels per plant