Ruw parelzaad

Ruw parelzaad (Lithospermum arvense)

Ruw parelzaad is een 15 tot 45 cm hoog, ruw behaard plantje met witte bloempjes.
De bloemen staan in bebladerde bijschermen. De bloemkroon is iets langer dan de kelk. De lange, dunne kroonbuis is even lang als de zoom en heeft uitstekende vouwen aan de keel. De kelk is ruw behaard en heeft 5 lijnvormige, spitse slippen.
De stengel die uit een penwortel recht omhoog groeit is eveneens ruw behaard. De stengel is aan de voet of alleen in de top schermvormig vertakt.

Kenmerken van het geslacht Parelzaad  (Lithospermum) waartoe Ruw parelzaad behoort.

De meeldraden steken niet buiten de bloemkroon (bloemblaadjes) uit. De kroonbuis is open, zodat de helmknopjes zichtbaar zijn. De bloemen staan elk in de oksel van een blad dat langer is dan de bloem. De bloemkroon heeft in de buis 5 overlangs lopende rij haren, 5 plooien of 5 kleine lobjes. De 4 dopvruchtjes zijn van onderen vlak. De rijpe vruchtjes doen aan pareltjes denken.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - ruw_parelzaad
familieRuwbladigenfamilie (Boraginaceeën)
info familieDe familie is duidelijk te herkennen aan de in schichten geplaatste bloemen, d.w.z. in twee rijen, naast elkaar, afwisselend naar rechts- en linksboven gericht.
Deze schichten zijn vaak aan de top opgerold en ontrollen zich tijdens het ontluiken.
De bladen zijn vaak ruw- , maar ook zachtharig of zelfs onbehaard.
Het vruchtbeginsel is duidelijk van buiten in vieren gedeeld met de stijl in het midden. Hieruit ontstaat een splitvrucht die in vier op zaden lijkende dopvruchtjes uiteenvalt. Dit kenmerk zie je ook bij de Lipbloemigen, maar ze onderscheiden zich van deze door de nooit regelmatig kruiswijs staande bladen en door de 5 meeldraden.
Veel soorten hebben naar binnen uitstekende plooien in de bloemkroon, de zgn. kroonschubben, die dikwijls de stamper en meeldraden bijna geheel overdekken
Ruwbladigen hebben opvallende bloemen en worden druk bezocht door insecten.
Aan de dopvruchtjes zitten vaak weerhaakjes.
naam ruw_parelzaad (Lithospermum arvense)
waar in de duinen, op bouwland en weiland, vrij algemeen, maar minder op zandgrond
bloei april - juni
kleur wit tot blauwachtig
blad blad zonder duidelijke zijnerven
vrucht driehoekig-eironde, spitse deelvruchtjes, dofbruin en rimpelig ruw.