Lathyruswikke (Vicia lathyroïdes)

Lathyruswikke


De bloemen van Lathyruswikke zijn zo goed als ongesteeld en zitten in de bladoksels. Er is per bladoksel slechts 1 rood bloempje. De blaadjes zijn smal en behaard, er zijn hooguit 3 paren kleine blaadjes per bladstengel.
De Lathyruswikke is hooguit 30 cm hoog en komt vooral voor in de duinen of andere zandgrond.

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Lathyruswikke
familieVlinderbloemenfamilie (Leguminosae of Fabaceae)
info familieKruiden of houtige planten. De bladen staan verspreid, ze zijn meestal samengesteld en hebben steunblaadjes. De bloemen zijn 2-zijdig symmetrisch en staan vaak in trossen. De kelk is meestal 5-tandig.
De bloem bestaat uit 5 kroonblaadjes, waarvan de onderste 2 onderling aan één zijde grotendeels vergroeid zijn. Deze 2 samengegroeide kroonblaadjes omsluiten voor de bloei de meeldraden en de stamper. Men noemt ze de kiel. Het bovenste kroonblad wordt de vlag genoemd. De kroonblaadjes aan weerszijde van de vlag noemt men de zwaarden. De vlag bedekt de zwaarden deels.
Er zijn 10 meeldraden, alle vergroeid of 9 vergroeid en 1 vrij.
Het vruchtbeginsel is bovenstandig, er is 1 vruchtblad. De vrucht is een peul, die meestal met 2 kleppen opengaat.
geslacht Wikke (Vicia)
info geslacht Er zijn ongeveer 140 soorten. Ze komen voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen wikke en Vicia zijn dan ook etymologisch verwant met viere, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen. [bewerken]Belang voor de mens De bekendste wikke is de tuinboon (Vicia faba). Het is de enige eetbare boon die van nature voorkomt in de Oude Wereld. Een aantal wikkesoorten, zoals voederwikke (Vicia sativa subsp. sativa) en bonte wikke (Vicia villosa), zijn op vele plaatsen in de wereld in cultuur als veevoer. De planten binden stikstof uit de lucht en zijn daardoor ook zeer geschikt als groenbemester en voor het produceren van plantaardige compost. De zaden worden vaak gebruikt in vogelvoer. (bron: Wiki)
naam Lathyruswikke (Vicia lathyroïdes)
waar duin- en zandplantje
bloei april - juli
kleur rood
blad smal, behaard
vrucht cilindervormige, bruin-tot zwarte, gladde peul ,1Ż tot 3 cm lang. Zaden wrattig.