Groot streepzaad ()

Groot streepzaad


De buitenste omwindselbladen van het Groot streepzaad staan wijd uit en hebben zwarte, stijve haren en klierborstels (gele,als een borstel uitstaande haren). Bloemkorfjes 3-4 cm doorsnede, in grote trossen.
Klein streepzaad heeft kleinere bloemen (1 -1,5 cm) en is lichter van kleur.
Als Groot streepzaad voor de tweede keer bloeit, zijn de bloemkorfjes kleiner (ruim 2 cm).

Klik op de afbeelding voor vergrote weergave met beschrijvende tekst

SPECIFICATIES - Groot_streepzaad
familieComposietenfamilie (Compositae of Asteraceae:)
info familieDe Composietenfamilie is op de Orchideeënfamilie na de grootste plantenfamilie. Meer dan een tiende deel van onze inlandse soorten behoren tot deze groep. Kenmerkend voor deze familie is de samenstelling van de bloem: elke ′bloem′ bestaat uit een aantal kleine bloempjes. Die kleine bloempjes hebben niet ieder een eigen kelk, maar ze worden bijeengehouden door een korfje of omwindsel van blaadjes. Zie voor meer informatie over deze familie Infoteksten/gele composieten elders op deze site.
geslacht Streepzaad (Crepis)
info geslacht Geen prikkende delen aan de plant
Heldergele bloemen
Bovenste en middelste bladen met oortjes
Omwindsel tweemaal zo lang breed. Drie of meer rijen bloempjes
Randen van de bladen of bladslippen gaaf
naam Groot_streepzaad (Crepis biënnis)
waar voedselrijke, vochtige grond in graslanden, dijken, bermen
bloei juni - oktober
kleur goudgeel
blad ruw behaard, veerdelig, bovenste bladeren ongedeeld en geoord, met pijlvormige voet
vrucht ongesnaveld nootje, met (10)-13-20 lengteribben